Випуск № 30 том 1, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Роман КОРСАК, Галина КІШ, Іван ГОДЯ
Організація роботи персоналу ресторанного підприємства

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Aynura ABUSHOVA
Issues of historical-theoretical research of “Chahargah” mugham in Azerbaijani music art

Ганна АКРІДІНА
Монументально-декоративне оздоблення кафедральних соборів Одеської єпархії

Sugra ALAKBARLİ
Psychological heroes created by time (a study of Azerbaijani prose in 2000s)

Михайло АЛЕКСАНДРОВ
Удосконалення працемісткості виготовлення польових блуз німецької армії в роки Другої світової війни

Анна АЛІШЕР
Концепція сценічного простору у творчому доробку Д. Лідера

Марина БАРДІК
Монументальний живопис Київського Софійського собору другої половини ХІХ ст.: нові факти та вплив на стінопис Києво-Печерської лаври

Олена БЕСАРАБ
Фестивалі сучасного музичного мистецтва як один із показників напрямку розвитку масового мистецтва в Україні періоду незалежності

Тетяна БІЛАН
Символічність образотворчого мистецтва в часі та просторі культури

Ліана БІЛЯКОВИЧ, Олександра ПЕНЧУК
Інтерпретація костюма другої половини ХІХ ст. в дизайні жіночого одягу 1950–2010-х рр.: образні та формально-конструктивні особливості

Павло БОЙКО
Роль кларнета у тембровому втіленні образу головної героїні опери Дмитра Шостаковича «Катерина Ізмайлова»

Aynur R. GASIMOVA
Features of musical language in the symphonic creativity of composer Nariman Mammadov

Aynur GULIYEVA
The embodiment of Huseyn Javid’s creativity in music

Sevinj GULIYEVA
Issues of research of the main features of traditional music in the piano work of Azerbaijani composers

Гун ВЕЙДІ
Психофізіологічні особливості діяльності диригента хорового колективу

Юлія ДАНИЛЬЧЕНКО
Творчий шлях Яна Кларка в контексті формування західноєвропейського флейтового мистецтва на зламі ХХ–ХХІ ст.

Анатолій ЖУК
Традиція та інновація в українському пленерному русі

Оксана ЗАХАРОВА
Гастический стиль советских официальных и «интимных» приемов

Вікторія КАПІТОНОВА
Характерні риси викладацької діяльності у творчих навчальних закладах

Ксенія КАТРІЧЕНКО
Концепція функціонального комфорту у формуванні інклюзивного дизайну навчального простору загальноосвітньої школи

Вадим КОЛОСОК
Музика в українському радіотеатрі: специфіка, виразні засоби, періодизація, постаті митців

Костянтин КРЕПАК
Симфонізм сучасних українських композиторів як засіб створення моделі художньо-образного сприймання історичної подієвості

Руслан КУНДИС, Андрій ДУШНИЙ
Провідні авторські баянні школи України як визначальний складник регіональної інструментальної традиції

Tetiana MASKOVYCH, Khrystyna KAZYMYRIV
Genre of the choral acapella psalm in the creativity of Hanna Havrylets

Віктор Михалевич
Графічні та змістові особливості карикатур одеських художників початку XX століття

Леся МІХЄЄВА
Вплив символів тематичної візуальної мови на бренд

Дар’я МОСТОВЩИКОВА
Традиції розписної гарячої емалі Європи та Сходу XVIII століття у сучасному емальєрному мистецтві України

Вюсаля Фархад НАБИЕВА
Образ короля Артура в творчестве Мэри Стюарт

Нгуен ТАЙ ХЫНГ
К репертуарной проблематике в профессиональной подготовке аккордеонистов Вьетнамской национальной академии музыки

Марина ПОГРЕБНЯК
Танець «модерн» та неокласичний танець в українському балеті ХХІ ст.: шляхи асиміляції та форми презентації

Ірина П’ЯТНИЦЬКА-ПОЗДНЯКОВА
Музично-мовленнєва проблематика: пропедевтичний аспект

Віолетта РАДОМСЬКА
Фрактальна геометрія в структурі стінописів інтер’єрного простору (на прикладі поліхромій Модеста Сосенка)

Степан САЛІЙ, Володимир САЛІЙ
Сучасний етап розвитку диригентсько-хорової освіти і педагогіки

Іванна СВИРИД
Технологія конкурсно-розважальних шоу в діяльності сучасних клубних установ України

Ірина СЕРЕДЮК
Аспекти експлікації власного семіотичного поля автора в музичному творі

Олена СТЕЦКОВИЧ
Творча діяльність Г. М. Т. Самнера (Стінга): аспекти вияву мистецької індивідуальності

Василь СУВОРОВ, Ярослав НАЗАР, Борис КОЦЮРБА
Значення творчого потенціалу у вихованні музиканта у класі баяна-акордеона

Вероніка ТОРМАХОВА
Афро-американська танцювальна поховальна музика як культурне явище

Олег ЧУЙКО
Культурні взаємозв’язки Галицько-Волинського князівства з Балканськими країнами

Юрій ЧУМАК, Ольга СЕНИК, Андрій ДУШНИЙ
Українська приватна учительська семінарія Сестер Василіянок та Дрогобицький музичний коледж імені В. Барвінського як осередки духовної формації української молоді

Ольга ЩЕРБАКОВА, Юрій ЩЕРБАКОВ
Largo Lamentoso Богдани Фільц крізь призму програмної трагіко-драматичної концепції

Svitlana SHCHITOVA, Kateryna KAPITONOVA
Interpretation of A. Bertran’s poetry by M. Ravel in piano suite “Gaspard de la nuit”

РЕЦЕНЗІЇ

Віталій ЯРЕМЧУК
Рецензія на монографію Лазурко Лідії Миколаївни «Польська історична періодика у Східній Галичині XIX – початку XX ст.: типологія, ідеологія, проблематика»