Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка»

ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

 

Засновник – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 19906-9706Р від 14.05.2013 р.

Збірник виходить 4 рази на рік.

Матеріали збірника публікуються такими мовами: українська, англійська, німецька, польська, російська.

Тематичні розділи збірника наукових праць: «Історія», «Мистецтвознавство», «Мовознавство. Літературознавство», «Педагогіка».

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів. У виданні «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» висвітлюються результати досліджень з широкого кола проблем. Збірник орієнтований на розкриття сучасних напрямів вивчення історії, літературознавства, мовознавства, мистецтвознавства, педагогіки, психології. Стрижнева програмна ціль видання полягає в забезпеченні можливості публікувати результати наукових досліджень із гуманітарних наук насамперед молодим ученим.

Редакційна колегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних та посилань.