Головний редактор:

Пантюк Микола Павлович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
(м. Дрогобич, Україна);

Редакційна колегія:

 Історія

Андрєєв Віталій Миколайович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна);

Батюк Тарас Володимирович - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Баукова Анастасія Юріївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна);

Галик Володимир Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Гриценко Галина Зеновіївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Ільницький Василь Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), доцент кафедри мобілізаційної, організаційно-штатної, кадрової роботи та оборонного планування (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного);

Корсак Роман Володимирович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна);

Лазурко Лідія Миколаївна – доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Маршалек-Кава Джоанна - доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політичної  системи Польщі Університету Миколая Коперника в Торуні (м. Торунь, Польща);

Масненко Віталій Васильович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна);

Медвідь Оксана Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та правознавства, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Петречко Олег Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Попп Руслана Петрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та правознавства, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Ситник Олександер Миколайович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та археології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна);

Стецик Юрій Орестович – доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Тельвак Вікторія Петрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Футала Василь Петрович – доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Янишин Богдан Михайлович - кадидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ століть Інституту історії України НАН України (м. Київ, Україна);

Яремчук Віталій Петрович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, Україна).

Мистецтвознавство

Бермес Ірина Лаврентівна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Дутчак Віолетта Григорівна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народних інструментів і музичного фольклору Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна);

Душний Андрій Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти (співредактор) (м. Дрогобич, Україна);

Заєць Віталій Миколайович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри баяна та акордеона, заступник декана факультету народних інструментів Національної музичної академії України імені Петра Чайковського (м. Київ, Україна);

Кравчик Марія Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін, Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса, Україна);

Мартинів Любомир Ігорович - кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Дрогобич, Україна);

Синкевич Наталя Тадеївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання і диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Сташевський Андрій Якович – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народних інструментів Харківської державної академії культури, заслужений діяч мистецтв України, академік Міжнародної академії інформатизації (м. Харків, Україна);

Стреначікова Марія – доктор наук (doc. CSc., PhD.), доцент факультету мистецтв Академії мистецтв у Банській Бистриці (Словацька Республіка);

Устименко-Косоріч Ольга Анатоліївна – кандидат мистецтвознавства, доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна)

Яворська Галина Харлампівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін, Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса, Україна).

Філологія

Дмитрів Ірина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури та теорії літератури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Зимомря Іван Миколайович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна);

Іванишин Петро Васильович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та теорії літератури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Мафтин Наталія Василівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна);

Мацьків Петро Васильович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Печарський Андрій Ярославович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна);

Чик Денис Чабович – доктор філологічних наук,, доцент, доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (м. Кременець, Україна).

Педагогіка

Боровик Людмила Андріївна - кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії, доцент кафедри теорії та методики журналістської творчості Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне, Україна);

Волошин Світлана Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Галів Микола Дмитрович – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна)

Ґжесяк Ян – д-р габ., надзвичайний професор кафедри педагогіки та соціальної праці Державної вищої професійної школи в Коніні (Польща)

Гук Орест Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету історії, педагогіки та психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкa (м. Дрогобич, Україна).

Кекош Олег Михайлович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна)

Невмержицька Олена Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Оршанський Леонід Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Пагута Мирослав Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Пантюк Тетяна Ігорівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);
Сташевська Інна Олегівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедра інструментів духового та естрадного оркестрів, проректор з навчальної роботи Харківської державної академії культури, заслужений діяч мистецтв України, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти (м. Харків, Україна).