Пантюк М. П. – головний редактор, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Душний А. І. – співредактор,  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), член-кореспондент (Міжнародна академія наук педагогічної освіти);

Дмитрів І. І. – відповідальний секретар, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Андрєєв В. М. – доктор історичних наук, професор, (Київський університет імені Бориса Грінченка)

Бермес І. Л. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри (Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка);

Вілінська Ілона - провідний спеціаліст відділу реклами (Куявська вища школа);

Галів М. Д. – кандидат педагогічних наук, доцент, (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Ґжесяк Ян – доктор габілітований, надзвичайний професор кафедри (Державна вища професійна школ);

Гриценко Г. З. – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Дутчак В. Г. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника);

Заєць В. М. – кандидат мистецтвознавства, заступник декана факультету народних інструментів (Національна музична академія України імені Петра Чайковського);

Зимомря І. М. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри (Ужгородський національний університет);

Іванишин П. В. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Ільницький В.І. – доктор історичних наук, доцент., завідувач кафедри (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Квас О. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач (Львівський національний університет імені Івана Франка);

Масненко В. В. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького);

Мафтин Н. В. – доктор філологічних наук, професор (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника);

Мацьків П. В. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Медведик Ю. Є. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри (Львівський національний університет імені Івана Франка), професор кафедри (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Невмержицька О. В. – доктор педагогічних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Новацький Роман – доктор габілітований з історії, професор, завідувач кафедри (Опольський технологічний університет);

Оршанський Л. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Павлак Мірослав – доктор габілітований з філології, професор, ректор (Державна вища професійна школа);

Пагута М. В. – кандидат педагогічних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Пантюк Т. І. – доктор педагогічних наук, професор (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Петречко О. М. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Печарський А. Я. – доктор філологічних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка);

Синкевич Н. Т. – кандидат мистецтвознавства (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Ситник О. М. – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького);

Сташевська І. О. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з навчальної роботи (Харківська державна академія культури), заслужений діяч мистецтв України, академік (Міжнародна академія наук педагогічної освіти);

Сташевський А. Я. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри (Харківська державна академія культури), заслужений діяч мистецтв України, академік (Міжнародна академія інформатизації);

Стецик Ю.О. – кандидат історичних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Стреначікова Марія – доктор наук (doc. CSc., PhD.), (Академія мистецтв у Банській Бистриці);

Тельвак В. П. – кандидат історичних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Чик Д. Ч. – доктор філологічних наук,, доцент (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка);

Яремчук В. П. – доктор історичних наук, професор (Національний університет «Острозька академія»)