Випуск № 30 том 3, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Олена ОЛЬШАНСЬКА
Урбаністичний дискурс у поезії Марини Брацило

Maharram ORUJOV
Lacunaric types of terms of French origin of Azerbaijani language

Oleksandr PISKUNOV, Viktoriia ROMAN
Formal and semantic adaptation of lexical boorowings in the language‑recipient (the end of the 20th – the beginning of the 21st centuries)

Роксолана ПОВОРОЗНЮК
Стратегії й тактики міжкультурної трансфери медичної та парамедичної реклами

Катерина ПОНОМАРЕНКО
Морфолого-синтаксичний статус дієприслівника в сучасній українській літературній мові

Ольга П’ЯТЕЦЬКА
Українське законодавство в умовах національного карантину: лексико-семантичний аналіз

Айнура Гусейнхан РАГИМЛИ
О мобильности концепта «ЗНАТНОСТЬ» в современном английском языке (на примере блендинга «Мегксит» и связанного с ним микроконцепта)

Ірина РЕВА
Натуралістична концепція мови в романі «Черево Парижа» Е. Золя

Катерина РИБАК
Податкові найменування в сучасній українській мові

Ірина РОЗДОЛЬСЬКА
Літературний профіль українських січових стрільців у журналі «Будяк» (1921–1923)

Оксана САВЧЕНКО, Наталія КОВЕРСУН
Методика проведення бінарних занять із курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і дисциплін авіаційно-технічної галузі в закладі фахової передвищої освіти

Людмила САЛІОНОВИЧ, Тетяна НЕТЕЦЬКА
Статус української мови як державної в добу незалежності: соціокультурний аспект

Валерія СЕРЕБРЯКОВА, Ірина ЛЕЛЕТ
Аналіз понять комунікативної лінгвістики «емоційність» та «експресивність»

Оксана СЛІПУШКО, Анастасія КАТЮЖИНСЬКА
Літературознавчий концептуальний аналіз проповіді Дмитра Туптала «Слово въ недѣлю 7-ю по пасцѣ»

Наталія СТРАТУЛАТ
Питання граматичної інтерференції у фаховому мовленні

Олександр СТРОКАЛЬ
Вербалізація міфологеми вогню в поезії Олексія Довгого

Анастасія ТИТАРЕНКО
Формування комунікативної компетенції студентів ЗВО крізь призму сучасних інформаційних технологій

Nataliia TODOROVA
Contrastive analysis of semantics of English and Ukrainian phraseological units of phraseothematic group “Location”

Юлія ТОМЧАКОВСЬКА, Олександр ТОМЧАКОВСЬКИЙ
Англомовний концепт CHARM: особливості репрезентації

Людмила УСИК
Когнітивно-ономасіологічна реконструкція густативних оцінок у семантиці германських та слов’янських фітонімів

Галина ФІЛЬ
Фразеологема-орнітонім у східнослов’янському фразеологічному просторі: лінгвокультурологічний аспект

Лідія ХАЛЯВКА
Структура та елементи змістової організації роману «Немає орхідей для міс Блендіш» Джеймса Хедлі Чейза

Світлана ХАРИЦЬКА, Анна КОЛІСНИЧЕНКО
Дослідження функціонування професіоналізмів і лінгвістичних технік інкорпорації фахової мови в текстову структуру словника

Ольга ХОРОШ
Фразеологізми з компонентом-колоронімом red та white як засіб характеристики людини

Тетяна ЧАЮК, Оксана БОРИСОВИЧ
Загальна характеристика та класифікації шекспіризмів

Тетяна ШАРОВА
Основні етапи модуляцій художнього мислення К. Гордієнка

Ірина ШАХНОВСЬКА, Лілія ФЕДОРІВ. Відтворення англійських метафор на позначення емоцій
українською (на матеріалі роману М. Мітчелл «Звіяні вітром»)

Юлія ШВЕЧКОВА
Особливості перекладу політичних евфемізмів з урахуванням гендерної належності (на матеріалі промов Девіда Кемерона і Терези Мей)

Наталія ШКОЛЬНА
Термінологія німецької фахової мови промислової автоматизації та її генетичні джерела

Zeynab YUSIFOVA
Peculiarities of the enrichment of the English language

Сергій ЯНЧУК
Вербалізація збройної агресії Російської Федерації проти України (на матеріалі статей Нолана Петерсона)

ПЕДАГОГIКА

Гюльнар Халыг АРИХОВА
Организация работы подготовительных групп в общеобразовательной школе

Маргарита АРІСТАРХОВА
Модель розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищого військового навчального закладу у системі післядипломної освіти

Світлана БАБІЙЧУК
Деякі підходи до розуміння терміна «наукова картина світу»

Христина БАРНА, Оксана ЧЕКАН, Оксана КАС’ЯНЕНКО, Вікторія ФІЗЕР
Особливості використання музично-ритмічних рухів у подоланні порушень звуко-складової структури слова

Василь БІЛОШИЦЬКИЙ, Микола ВАСИЛЕНКО, Сергій ПАРТИКА, Вадим ЧЕПУРНИЙ, Ігнат ГАЙДУЦЬКИЙ
Педагогічна модель удосконалення швидкісно-силових якостей здобувачів вищої освіти, які займаються єдиноборствами

Maryna BOICHENKO, Andrii NYKYFOROV
Leading art schools in the history of domestic art education development (second half of the XIX – early XX century)

Юрій БРИНДІКОВ
Інформаційно-просвітницька діяльність як інструмент превенції домашнього насильства (приклад Хмельницької області)

Наталья ВАРЕШКИНА
Методические аспекты формирования эффективного коммуникатора как средства поддержания должного уровня мотивации студентов при обучении иностранному языку в гуманитарном вузе

Людмила ВАСИЛЕВСЬКА-СКУПА, Наталія ЛАНОВЕНКО, Ольга ЛАВРИНЧУК, Світлана БАСОВСЬКА
Методологічний аспект підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку співацького голосу учнів

Ольга ВАСИЛИШИНА
Забезпечення активної особистісної позиції студента як суб’єкта навчальної діяльності

Алла ВЕЛІХОВСЬКА
Активні форми і методи психологічної підготовки майбутніх керівників до діяльності в умовах кризи

Валентина ВІГУЛА
Основні аспекти формування майбутнього диригента самодіяльного колективу і його робота з репертуаром

Лариса ВОРОНА
Досвід використання проєктно-програмного підходу в реалізації державної політики національно-патріотичного виховання дітей і молоді (Полтавщина)

Ірина ГАЙДАЙ, Ірина КОВАЛЬЧУК, Олена КОЛОДІЙ-ЗАГІЛЬСЬКА
Основні принципи викладання іноземної мови студентам спеціальності «Прикладна лінгвістика»

Oksana HANDABURA
Advanced learning technologies as a means of boosting spoken confidence and fluency of pre-service English teachers at the quarantine time

Лейла Кязым ГАСАНОВА
Реформирование педагогического образования в Азербайджане и за рубежом

Тетяна ГРОХОВСЬКА
Формування та впровадження студентської автономії   у навчальному процесі