Випуск № 37 том 1, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Майя БАБКІНА, Богданна БАБКІНА
Роль ілюстрації в дитячому книжковому виданні

Уляна БЕЛНАКІТА
Візії природи та садиби Лизогубів у Седнівському парку

Христина БЕРЕГОВСЬКА
Релігійні мотиви у світських сюжетах малярства Василя Курилика

В’ячеслав БОРИСОВ
Шрифтова композиція як майданчик для графічних експериментів

Ольга ВАСИЛЕНКО
«Людський голос» Ф. Пуленка: образ героїні в аспекті єдності вокального й театрального компонентів

Анастасія ВИХОДЦЕВА, Романа МОТИЛЬ
Технології біологічної фотовольтаїки в дизайні міського середовища

Оксана ГЕТЬМАН
Метаморфози в колірному рішенні візажиста

Дмитро ГОЛОБОРОДОВ
Класифікація та індекс майстерності музикантів-мультиінструменталістів

Віта ДМИТРЕНКО, Віталій ДМИТРЕНКО
Архітектура як сектор креативних індустрій

Анатолій ДОЛУДА, Максим ТЕРЕХОВ
Метод розшарування як можливість проведення атрибуції різночасового живопису

Кристина ДОНЦОВА-ПУШЕНКО
Втілення жанрових засад ідилії в хоровій мініатюрі В. Кирейко «Ах поля» на текст Г. Сковороди

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Shikhali ALIYEV
The dual form of address in the poem of Imru’ al-Qays bin Hujr – mukhatabat al-isnain and its reflection in the later literature

Надія ВАСИЛЬЄВА
Репрезентація звукосфери у художньому мовенні (гендерний аспект)

Наталія ВАСЮТІНА
Англійська субстандартна лексика як проблема перекладу (на матеріалі роману Джозефа Геллера «Пастка-22»)

Eldar VEREMCHUK
Nature of the basic English-language ethical categories: linguocognitive approach

Тетяна ГАРЛИЦЬКА
Професійний компонент у структурі мови міста (на матеріалі української, російської та англійської мов)

Катерина ГОДІК, Ірина ІВАНЕНКО
Проблеми вивчення української мови як іноземної

Наталья ГОРБАЧ, Инна ИВАНОВА, Татьяна КАЛЬЧЕНКО
Наклонение и модальность в английском языке

Людмила ДОВБНЯ
Розвиток семантичної парадигми українських якісних прикметників

Larysa DOVHAN
Development of «soft skills» during ESL course for business students

Олена ДОЦЕНКО
Об’єктивація словотвірної структури англійських слів із словотворчим формантом –ment

Віталій ЖУГАЙ
Теорії гумору в філософському, психологічному та лінгвістичному дискурсі

Ольга ЗАБОЛОТСЬКА
Наративні стратегії реалізації образу природи в англомовній художній прозі ХІХ–ХХ століть

ПЕДАГОГIКА

Yuliya ADAMCHUK
Content, organization and methods of experimental work for verification of the effectiveness of pedagogical conditions of readiness formation of junior inspectors of the Border Guard Service for professional activity at international border crossing points

Еліна АНАНЬЯН
Факультатив як ефективна позаурочна форма оптимізації соціокультурно-орієнтованого навчання іноземної мови

Ольга БЕШЛЕЙ, Сергій ОРИЩУК
Підвищення мотивації студентів в умовах дистанційного навчання

Володимир БЄСЄДА
Методи корекції фізичного розвитку дітей із порушеннями психомоторики

Андрій БЛАЖКО, Михайло МАЦИК
Підготовка майбутніх офіцерів до вирішення навчально-бойових задач на основі кейс-методу

Лідія БОНДАРЕНКО
Підготовка майбутніх учителів-філологів до проведення масової позакласної роботи з української літератури

Олена БОНДАРЧУК, Людмила ПАСИК, Лариса РИСЬ
Особливості формування міжкультурної компетентності на заняттях із німецької мови

Тетяна БОЧАРНИКОВА
Зміст і структура професійної мобільності викладача

Валентина БУРЯК
Концептуальні основи професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в закладах вищої освіти

Дарʼя ВЕЛИКЖАНІНА
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до реалізації завдань сучасного соціального виховання учнів початкової школи

Алла ВОРОБЙОВА
Роль риторичної діяльності в розвитку метакогнітивної компетентності студентів

Лариса ВОРОНА
Територіальна та інституційна основа системи позашкільної освіти в Україні (загальнодержавний рівень)

Наталія ВОРОНА, Наталія ПИЛИПЕНКО-ФРІЦАК
Національно-мовна орієнтація викладання української мови як іноземної

Анастасія ГАВРИЛЕНКО
Функціональний аспект моделювання процесу формування індивідуальних стратегій навчання студентів-філологів

Лариса ГАРАЩЕНКО, Світлана КОНДРАТЮК, Андрій КОНДРАТЮК
Підвищення рівня фахової підготовки майбутніх педагогів: методичне вираження

Світлана ГАРБАР
Педагогічні умови виховання культури поведінки дітей старшого дошкільного віку

Наталія ГЛУШАНИЦЯ, Тетяна ТАРНАВСЬКА
Іншомовна комунікативна компетенція авіадиспетчерів у контексті неперервної професійної освіти

Наталія ГОРОПАХА, Олена МІШКУЛИНЕЦЬ, Олена СОЦЬКА
Традиції та інновації дошкільної та початкової освіти

Лариса ГУЛА
Історичні засади формування студентоцентрованої концепції та її вплив на особливості самостійної роботи студентів у ЗВО

Анастасія ДЕНИСОВА, Віра ХАРАГІРЛО
Школа педагогічного коучингу як інноваційна модель підвищення кваліфікації педагогів у системі безперервної професійної освіти

Валентина ДЯДЯ
Розвиток мотивації студентів як основний драйвер підвищення якості вивчення іноземної мови