Випуск № 37 том 3, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ділявер ОСМАНОВ
Звук як фактор виховання виконавської культури музиканта-трубача

Єлизавета ПАНДИРЄВА
Використання кольору в рукотворних графічних написах як одна з умов гармонізації візуального середовища у місті

Надія ПАРАНЯК, Надія ДАЦЬКО
Безпека праці та аналіз небезпек у професії реставратора

Роман ПЕТРУК
Пасторальні мотиви у творчості Віри Баринової-Кулеби

Алла ПОЛІЩУК
Сакральне мистецтво у живописі київських митців 1980–1990-х рр. На прикладі творів викладачів НАОМА

Ірина ПРОДАН
Роль візуального образу як рекламного об’єкта

Володимир САЛІЙ, Наталія СТОРОНСЬКА
Розвиток музичних емоцій молодших школярів

Людмила СЕРЖАНТ
Глиняна іграшка Чернігівщини ХVІІІ – першої третини ХХ століття як культурно-мистецьке явище

Михайло СИДОР
Адемічний та творчий аспекти в системі мистецької компетентності

Оксана СОРОКА
Декоративна виразність священичих єпитрахилей Галичини другої половини ХХ ст. із музею історії підпільної УГКЦ

Андрій СТАШЕВСЬКИЙ
Оригінальні фактуро-формули детермінантного типу в сучасній баянній музиці: аналіз та систематизація (на прикладі творів українських композиторів)

Ганна ТКАЧЕНКО
Естетика сучасної кулінарії: основні тенденції візуального оформлення тортів

Світлана ТOЧКOВА
Фoрмування сценічнoгo іміджу майбутньoгo артиста-вoкаліста в прoцесі фахoвoї діяльнoсті

Лариса ШЕМЕТ
Провідні тенденції розвитку виробництва акордеонів у США

Sofiia YANKEVYCH
The theme of power in scenography by M. Kypriian (based on L. Ukrainka's and W. Shakespeare's plays)

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Катерина ПОДСЄВАК, Наталя БІЛОУС
Мотиваційні промови Біла Гейтса та Стіва Джобса: лінгво-прагматична характеристика та способи відтворення українською мовою

Наталя ПОПОВИЧ
Функційно-семантичне поле точної кількості в говірках Буковини

Світлана РАДЕЦЬКА, Дар’я АВДЄЄВА
Теоретичне та прикладне дослідження метафори у текстах різних стилів: функціональний і перекладацький аспекти

Марта РУДЕНКО
Декодування знаків: Французька революція та Паризька комуна як ключ до інтерпретації Наративної стратегії новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)»

Ольга РУДЬ
Юкстапозитні іменники у поетичних текстах Ліни Костенко

Ilhama SULTANOVA
“Molla Nasraddin” and thematic-problematic parallels in Uzbek satirical poetry

Maryna TARNAVSKA
Conscious subtexts of Salinger's stories through the prism of their intertextuality and metatextuality

Юлія ХОРОБЧУК
Семантико-синтаксичний потенціал французького герундія: перекладознавчий аспект (на матеріалі художнього твору Марка Леві «Une fille comme elle»)

Лілія ЦИПОРЕНКО, Таїсія ПОКЛАД, Поліна БОРИСЕНКО
Специфіка відтворення українських реалій італійською мовою (на матеріалі повісті М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»)

Тетяна ШАРОВА, Сергій ШАРОВ, Єлизавета МАМЧУР
Повість О. Радушинської «Метелики в крижаних панцирах»: соціальний та психологічний аспекти

ПЕДАГОГIКА

Олена ПОПАДИЧ
Компонентна структура та рівні готовності вчителя до формування правової компетентності молодших школярів

Ганна ПРОЦИК
Самостійна робота студентів як передумова активізації пізнавальної діяльності

Юлія РЯБОВА
Модель професійної підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи до професійної діяльності у багатонаціональному середовищі

Валентина СЕРГЕЄВА
Педагогіка М. Монтессорі у професійній підготовці студентів спеціальності «Спеціальна освіта»

Ольга СИТНИК
Застосування методу Case Study у проектній діяльності студентів у процесі формування навички іншомовного монологічного мовлення

Неля СІРАНТ, Надія СТАДНИЦЬКА
Особливості застосування засобів наочності у контексті початкової освіти

Тетяна CОБЧЕНКО
Витоки проблеми реалізації змішаного навчання у закладах вищої освіти у сучасній педагогічній теорії та практиці

Юлія СУПРУНЧУК
Змістові складники структури мовленнєвої компетентності курсантів військових закладів вищої освіти

Oksana TYMOFYEYEVA, Tetiana KONSTANTYNOVA
The strategies of сollaborative learning in Maritime English

Марія ФАТИЧ
Економічне виховання засобами проєктної діяльності

Юрій ФЕДОРКІВ
Педагогічні впливи і змістові аспекти навчання майбутніх учителів музичного мистецтва

Наталія ХАНИКІНА, Лариса ОЛЕКСІЄНКО, Світлана ЄРМАКОВА
Дидактичні концепції вищої освіти: соціокультурний аспект

Олександр ХИЖКО
Інтерпретація художнього образу як складник фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва

Володимир ХОМЕНКО
Освітні виклики в умовах становлення громад

Оксана ХOМИЧ
Підготовка вчителів початкової школи в Канаді наприкінці ХХ – початку ХХІ століття: програмово-методичні аспекти

Ольга ХРИСТЕНКО
Цiнності як об’єкт психолого-педагогічних міждисциплінарних досліджень

Оксана ЧЕКАН, Оксана ПОПОВИЧ, Ольга ГРАБ
Мовленнєво-комунікативний розвиток і навчання переказуванню дітей з особливими освітніми потребами за опорними малюнками

Vira CHORNOUS
Creativity of the future teacher of a foreign language as a basis of professional formation

Alona SHYBA
Assertiveness in the process of students’ foreign language communicative competence formation

Олена ШКОЛА, Валерій ЖАМАРДІЙ, Оксана ГОРДІЄНКО
Особливості багатоступеневої фахової підготовки вчителів фізичної культури

Марія-Тереза ШОЛОВІЙ
Інформаційно-комунікаційна компетентність педагога та учня початкової школи: теоретичний аспект

Людмила ШУЛЬГА
Діяльнісний підхід до формування мистецько-творчої компетентності дитини дошкільного віку

РЕЦЕНЗII

Андрій ДУШНИЙ
«Live Show» із Фредеріком Дешампом щодо проведення «Trophée Mondial de l'Accordéon – 2021» у Дрогобичі – Трускавці – Львові

Balsys RIMANTAS
Publication review Antonii Radyvylovskyi. Baroque sermons of the seventeenth century. Study, texts, index by Oksana Nika, Julia Oleshko. Kyiv, 2019

Наталія СТОРОНСЬКА, Антоніна БОЙЧУК
ХІІІ міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile»: події, факти, перспективи