Випуск № 48 том 1, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Світлана БОГАТЧУК, Василь БОГАТЧУК
Позасудові репресії на території Вінницької області 1937–1939 років

Борис ДРОГОМИРЕЦЬКИЙ
Сучасна гібридно-інформаційна війна: історіографічний вимір

Валентина КУРИЛЯК
Рухи за помірність та медичні практики Сполучених Штатів Америки на початку ХІХ століття

Інна ПІДБЕРЕЗНИХ
Політика адміністрації президента США Джо Байдена щодо країн Південно-Східної Азії

Юлія РУДЕНКО
Стратегії виживання українського селянства в умовах голоду 1946–1947 рр. (на прикладі с. Коврай)

Євген ХАН, Інна ВАНОВСЬКА
Трансформація воєнної історії та відновлення історичної пам’яті в умовах протидії інформаційній експансії

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Murad AMİRASLANOV RAFİG
Influence of social events of the period on the formation and artistic embodiment of the national character in 1990–2010

Олександр БЕНЗЮК, Андрій ДУШНИЙ, Віталій ЗАЄЦЬ
Методологічні засади формування української народно-інструментальної виконавської школи

Олександр БЕРЛАЧ, Оксана ЛЕСИК-БОНДАРУК
Реінтерпретація образу Галицько-Волинського князівства в творчому доробку мистецького об’єднання «Куля»

Ірина БЕРМЕС
Українське хорове мистецтво як об’єкт наукових зацікавлень

Надія ДАЦЬКО
Мотив розквітлого хреста в оздобленні Святоуспенської Унівської Лаври

Оксана ЗАХАРОВА
Мистецтво оформлення бальних залів

Лілія КАЧУРИНЕЦЬ
Теоретичні основи театралізації вокально-хорового мистецтва

Яна КИРИЛЕНКО, Ірина КОНДРАТЕНКО, Ірина ПАРФЕНТЬЄВА
Адаптація студентів вокально-хорових спеціальностей до умов дистанційного навчання

Андрій КОВАЛЬ
Святий Миколай в іконописі Корнила Устияновича

Володимир КОГУТ
Відеоарт Львова характерні особливості відеомонтажу (на прикладі доробку кафедри актуальних мистецьких практик – ЛНАМ)

Вадим КОЧЕТКОВ
Візуалізація та її місце у сучасних естрадно-театральних постановках

Лю ЛЄ
Опера «Пісня Меджнуна» Брайта Шена як відображення проблеми діалогу культур у творчості китайсько-американського композитора

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Turana ABDULLAYEVA
The development of American children’s drama

Богдана АВРАМЕНКО
Система вправ з навчання фонетики турецької мови

Lala BAYRAMOVA MAZAHİR
Development of the genre of sıra ın wrıtten lıterature

Анастасія БІКЕЗІНА
Мовна картина світу: лінгвоісторіографічний аспект

Микола ВЕРЕЗУБЕНКО, Аліна БЕЗУГЛА
Типологія помилок машинного перекладу текстів туристичної тематики у мовній парі німецька – українська

Оксана ВОВКОДАВ
Класифікація абстрактної лексики англійської мови

Lesia HLADKOSKOK, Iryna MURADKHANIAN, Halyna SEMEN
Music in E. L. Doctorow’s novel “Ragtime”

Ірина ГОЛУБОВСЬКА, Валентина ПІДГУРСЬКА
Специфіка художнього відтворення трагедії рекрутчини в новелах Василя Стефаника «Виводили з села» та «Стратився»

Ганна ГРИЖЕНКО, Інна ВОЙЦЬО
Засоби постмодернізму як світоструктуруючого принципу та його соціокультурні особливості

Анна ГУДИМА
Подія зруйнування Запорозької Січі 1775 року в поетичній інтерпретації Т. Шевченка, а також А. Метлинського і П. Куліша

ПЕДАГОГIКА

Еліна АНАНЬЯН
Дидактичні можливості евристичного навчання на уроці іноземної мови

Ірина БЕРЕЗНЕВА
Деякі аспекти навчання аудіювання на заняттях з іноземної мови в військовому ВНЗ

Galina BOYKO
Conducting remote binary classes on Ukrainian as a foreign language for students third course (ecology)

Alla BOICHUK, Halyna SIVKOVYCH, Oksana TYTUN
Formation of university students’ positive motivation for foreign languages learning

Галина БОНДАР, Вікторія ПАВЛЮК
Основи професійної компетентності вчителя іноземної мови

Віта БОСА
Професійна підготовка філолога засобами сучасних ІКТ: соціокультурний та лінгводидактичний підходи

Катерина БРОВКО
Вплив інтернет-сленгу на розвиток пізнавальної активності студентської молоді до вивчення іноземної мови

Tetiana BUKHINSKA, Lesia HLADKOSKOK, Oksana MARCHUK
Qualitativeness of foreign language learning by students of non-professional specialties in the conditions of distance education

Олена БУЯНОВСЬКА
Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності у вищих навчальних закладах

Наталія ВАРЄШКІНА
Лінгвістичні одиниці як носії етнокультурної інформації та їхнє місце в навчальних матеріалах з іноземної мови

Наталія ВЕРЕСОЦЬКА, Оксана ПИЛЬТЯЙ
Сучасні педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів

Олена ГАРМАШ
Роль іноземної мови як засобу реалізації концепції «4К» у процесі підготовки здобувачів немовних спеціальностей

Olena GORDIYENKO, Olena MYROSHNYCHENKO, Yevgeniya DMYTERKO
Quality of language exams in evaluation of professional communicative competence

Ірина ГРИГОРОВА, Інна РЕБРІЙ
Психолого-педагогічні умови формування та розвитку навичок міжкультурної комунікації у майбутніх офіцерів при вивченні іноземної мови

Олена ДАВИДЕНКО
Особливості розвитку комунікативних навичок з іноземної мови у студентів немовних спеціальностей за дистанційної форми навчання

Віталіна ДЕНИСЕНКО
Педагогічна техніка викладача як фасилітатора учбового процесу та її компоненти

Ірина ДИМОВА
Імерсивний підхід в системі університетської освіти

Людмила ДОВГОПОЛА, Марина ГЬОНГЮРДЮ
Уплив позакласної діяльності учнів у довкіллі на формування екологічної компетентності

Юлія ЗОЛОТЬКО
Впровадження ЕМІ у закладах вищої освіти: досвід Маріупольського державного університету

Оксана ЗУБЕНКО
Застосування інтерактивних технологій у викладанні англійської мови за професійним спрямуванням у закладах вищої освіти

Катерина КАЛИНИЧ
Історико-методичні аспекти екзаменаційного контролю у вищій школі

Оксана КОНОЗ
Розвиток інклюзивної освіти в Україні у період інтеграційно-інклюзивних процесів 2001–2010 рр.