Випуск № 60 том 4, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Олександр РОМАНУХА
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ НАПРИКІНЦІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Олена СЕМЕНЕНКО
ЗМІНА ПАРАДИГМИ В ДОСЛІДЖЕННІ КУЛЬТУ АСКЛЕПІЯ В ІСТОРІОГРАФІЇ США ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XIX СТ.

Ігор СОЛЯР
АРХІВНО-КРИМІНАЛЬНА СПРАВА МИХАЙЛА ХРОМ’ЯКА ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ЧЛЕНІВ ОУН ТА УЧАСНИКІВ УПА

Андрій СТОЙКІВ
СТАНОВЛЕННЯ ХЕВІ-МЕТАЛ МУЗИКИ НА ОСНОВІ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПОЗИЦІЙ РОК-ГУРТІВ НАПРИКІНЦІ 1960-Х – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1970-Х РОКІВ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Анна САФРОНОВА, Олена САФРОНОВА, Валерій САФРОНОВ
ПРОЯВИ МИСТЕЦТВА АРТ-ФЕМІНІЗМУ У СУЧАСНІЙ КНИЖКОВО-ЖУРНАЛЬНІЙ ПОЛІГРАФІЇ

Віра СИНЄОК, Костянтин КАЛІЄВСЬКИЙ
ХУДОЖНІ ОБРАЗИ ЖІНОК В ПОЕЗІЇ Т. Г. ШЕВЧЕНКА ТА ЇХ РОЗКРИТТЯ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Олександр СТАХЕВИЧ
ФОРТЕПІАННІ ЦИКЛИ РЕЙНГОЛЬДА ГЛІЄРА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПІАНІСТИЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В УЧНІВ ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ШКІЛ

Olesia STEPANOVA
PIANISM AS A STYLE: CONCEPTUAL FEATURES

Тао ЦЗІНЬ
РИСИ КОНЦЕРТНОСТІ У ФАНТАЗІЇ-КВАРТЕТІ ДЛЯ ГОБОЮ ТА СТРУННИХ Б. БРІТТЕНА

Леся ТАРАСЮК
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЕСТРАДНОГО ВОКАЛІСТА ДО КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інна УСПЕНСЬКА
CONCERTO GROSSO ДЛЯ ЧОТИРЬОХ СКРИПОК ВОЛОДИМИРА ЗОЛОТУХІНА: НОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БАРОКОВОГО ЖАНРУ

Євгенія ФІЛІМОНОВА-ЗЛАТОГУРСЬКА
НАРОДНЕ ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО В КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ УКРАЇНИ

Wang ZEQIAN
HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF VISUAL COMMUNICATION DESIGN IN CHINA

Олена ЯКИМЧУК
ВИКОНАВСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХОРОВИХ ТВОРІВ ОЛЕКСАНДРА ЯКОВЧУКА (НА ПРИКЛАДІ «ЩЕДРІВКИ» ДЛЯ МІШАНОГО ХОРУ A CAPPELLA)

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Олександр СТАСЮК, Катерина КОЗАК
ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІАЛЕКТУ СЕЛА СТАРОШВЕДСЬКЕ НА ЕТАПІ ЙОГО ЗНИКНЕННЯ

Наталія СТРАТУЛАТ, Ірина ГАЛДЕЦЬКА
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИКИ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ»

Людмила СУХОВЕЦЬКА
ЗООМОРФНА МЕТАФОРА ЯК РИСА ІДІОСТИЛЮ АГАТИ КРІСТІ

Ольга СУШКЕВИЧ
ФОРМУВАННЯ МОВНИХ РЕАЛІЙ: ПРОЦЕСИ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ ТА РЕСТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ

Вікторія ТОВСТЕНКО
ДІАЛЕКТИЗМИ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ ПРОСТОРІЧНОЇ ЛЕКСИКИ

Аліна ТОМУСЯК
ВИБІР СИНТАКСИЧНИХ ЕКСПРЕСИВНИХ СТРУКТУР ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ АВТОРА

Ірина ФЕСЕНКО
ОБРАЗ ЧУГУЯ-ДРАМАТУРГА: У ПОШУКАХ БІОГРАФІЧНИХ ФАКТІВ

Лілія ШПАК, Наталія ЖОРНЯК, Олена ФЕДОРИШИН
ОБРАЗНА КОНЦЕПТУАЛЬНА ТА ТВОРЧА МЕТАФОРИ В ПОЕЗІЇ ЕМІЛІ ДІКІНСОН

Лілія ШПАК, Анастасія СИЗЕНКО, Ольга ПАВЛЕНКО
ФРЕЙМОВО-СЦЕНАРНИЙ ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТАФОРИ В ПОЕЗІЇ ЕМІЛІ ДІКІНСОН

Вікторія ЯШКІНА, Олена ПАХОМОВА
ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ ТА УНІКАЛЬНІСТЬ МОВНО-СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ОБРАЗНОСТІ У ПОЕЗІЇ ЕМІЛІ ДІКИНСОН

ПЕДАГОГIКА

Олексій САМОЙЛЕНКО
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Віталій СИМОНЯН
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВОКАЛУ

Світлана СТЕБЛЮК, Ольга ХОМА
ЗБАГАЧЕННЯ АКТИВНОГО СЛОВНИКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Олег СТЕЧКЕВИЧ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

Інна СУЛЕЙМАНОВА, Леся СЕРМАН, Оксана НИЧ
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Маріанна СУХОЛОВА
СЦЕНІЧНИЙ ІМІДЖ ВИКЛАДАЧА ВОКАЛУ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ

Сергій ТЕРЕПИЩИЙ
МЕДІАГРАМОТНОСТЬ В ЕПОХУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ІНТЕГРАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ І МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ

Світлана ТЕРЕЩЕНКО, Ярина КУЗНЕЦОВА
ВПЛИВ СИНТЕЗУ МУЗИЧНОГО ТА ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ-ПІДЛІТКІВ

Наталія ТУРКО, Вікторія БУЦЯК, Валентина ПИЛИПЧУК
КОБЗАРСТВО ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Ірина ФЕДОРЕЙКО
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРНИХ СКЛАДНИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ

Іван ФРАЙТ, Євгенія ШУНЕВИЧ
ОТЕЦЬ ІВАН КИПРІЯН – ПОДВИЖНИК ХРИСТОВОЇ ВІРИ, НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ВІДРОДЖЕННЯ В ГАЛИЧИНІ

Олена ХАРЧУК, Світлана БОНЯР
УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вікторія ХОДУНОВА
ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «ЦІННІСТЬ»: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Natalia SHALOVA, Oksana ZARIVNA, Natalia KHYMAI
FEASIBILITY OF USING THE GOOGLE CLASSROOM SERVICE FOR TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY

Катерина ШАПОЧКА
ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Тетяна ШВЕЦЬ
МОДЕЛІ ДИДАКТИЧНОГО ТЬЮТОРИНГУ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Petro SHEVCHUK
MODERN INTEGRATED MEANS OF TRAINING FUTURE TEACHERS OF MUSICAL ART

Ольга ШОСТАК
РОЛЬ МАЛИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ЖАНРІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИСЛАЛІЄЮ

Наталія ЮРІЙЧУК
САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Галина ЯКІВЧУК
ВПЛИВ КОЛЕКТИВНОГО МУЗИКУВАННЯ НА ФАХОВУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ АНСАМБЛЮ БАНДУРИСТІВ)

Serhiy YAREMCHUK, Khrystyna OSIDACH
METHODOLOGY FOR USING SCIENTIFIC TEXTS IN THE PROCESS OF TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN TECHNICAL UNIVERSITIES

РЕЦЕНЗII

Ростислав БУРДЯК, Марко КАНТОР
НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДО ІСТОРІЇ ГОРОДОЧЧИНИ