Випуск № 60 том 5, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Альвіна АЛИЄВА
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ КЛАСОВИХ РІВНІВ В АНГЛІЇ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕРМІНІВ

Олена ГАЛИЦЬКА, Тетяна БОНДАР
СУЧАСНИЙ НІМЕЦЬКОМОВНИЙ ФІТНЕС-ДИСКУРС

Дун ЦІ
СТРАТЕГІЇ МАНІПУЛЮВАННЯ У АНГЛОМОВНИХ ПРОМОВАХ ЛІДЕРІВ КРАЇН

Олена ЗАГРАНОВСЬКА, Юлія ЛОВЧУК
СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМИХ ТА НЕПРЯМИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ТА СПОСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ

Наталія КИСЕЛЮК, Анжеліка ЯНОВЕЦЬ
АНАЛІЗ КОМУНІКАЦІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕМОТИВНОЇ ЕКОЛІНГВІСТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ)

Наталія КІЩЕНКО, Ілля МОРГУН
ОСМИСЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ МУДРОСТІ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Юлія ЛІТКОВИЧ, Людмила ЯЦЕНКО, Анастасія ШЕВЧУК
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДОКУМЕНТІВ РАДИ ЄВРОПИ

Лю СЮЕНА
ВИДИ КОМП’ЮТЕРНИХ НОВОУТВОРЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Лю ЮЙ
МОВЛЕННЄВА ТАКТИКА ЯК ВИД КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ У АНГЛОМОВНОМУ ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ

Оксана МАРТИНЮК
ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)

Наталія МИХАЛЬЧУК, Ернест ІВАШКЕВИЧ
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛІКАЦІЇ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ В ПАРАДИГМІ МОДЕЛІ «ОДЯГ»

Oksana NAIDIUK, Viktoriia PRYKHODKO
PRECEDENT NAMES AND STATEMENTS IN FOREIGN LANGUAGE DISCOURSE

Світлана ПОТАПЧУК, Ірина ВЄТРОВА
ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ФОНДАХ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Антоніна СЕМЕНЮК, Галина ТРИГУБ, Оксана ХНИКІНА
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Наталія СОВТИС, Наталія ВОЛОС, Марина СОЙКО
КОНЦЕПТ «ВІЙНА» В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ ЛІНИ КОСТЕНКО

Віта СТЕРНІЧУК
СТАТУС РЕГУЛЯТИВНИХ ОДИНИЦЬ В ЕПІТЕКСТАХ: РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ

Наталія ШКЛЯЄВА, Тамара НИКОЛЮК
ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ У ФОЛЬКЛОРІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ТА ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНІ

Анжеліка ЯНОВЕЦЬ, Наталія КИСЕЛЮК
ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНОЧНИХ КОНОТАЦІЙ ВІДПОВІДНО ДО APPRAISAL MODEL

Людмила ЯСНОГУРСЬКА, Наталія МІЧУДА, Ірина МАСЛО
КРОС-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ У ПИТАННІ МЕТАФОРИЧНОСТІ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ

ПЕДАГОГIКА

Inna HOROBETS
PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE TEACHER OF FOREIGN LANGUAGE IN PROCESS OF FORMATION INDIVIDUAL CULTURE OF STUDENT

Olena KASATKINA-KUBYSHKINA, Yuliia KURIATA, Nataliia ANTONENKO
PECULIARITIES OF USING SCAFFOLDING FOR SEN LEARNERS IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM

Lesya KOROLCHUK, Iryna VOITENKO
INTEGRATION OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT INTO THE CURRICULA OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES FOR PROFESSIONAL PURPOSES IN HEIS OF UKRAINE

Алла МАРТИНЮК, Оксана КОВАЛЬЧУК, Ірина ЗАБІЯКА
УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Оксана СМАЛЬ
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО КУРСУ НА ОСНОВІ LMS MOODLE ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Tatiana TERESHCHENKO
ZUR ROLLE DER LEHRENDEN BEIM BETREUEN VON LERNENDEN: MOTIVATIONSFÖRDEUNG IM ONLINE-UNTERRICHT

Валентина ТРИНДЮК, Світлана ЛОБАНОВА
МЕДІА ЗАСОБИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Alla FRIDRIKH, Svitozara BIHUNOVA, Dmytro BIHUNOV
SOME THOUGHTS ON KEY LISTENING STRATEGIES IN EFL CLASSROOM