Випуск № 66 том 2, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Парасковія ДВОРЯНИН
ВІДЛУННЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРЕСІ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ»)

Алла ЗЯКУН, Лариса ОТРОЩЕНКО, Лілія МОЛГАМОВА
КАТАЛОГІЗАЦІЯ ТА ДИДЖИТАЛЬНА АРХІВАЦІЯ ЯК ЗАСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ В ЕПОХУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Єлизавета КОРЖУК, Лілія ЩЕРБІН
ВІЙСЬКОВІ ПОХОВАННЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ІВАНО–ФРАНКІВЩИНІ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ольга КОЖУШОК, Надія КУКУРУЗА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНІ ФРАНКА У КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОГО РУХУ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Раддаміла КОСАРЕВСЬКА, Олексій ЛЕВЧЕНКО
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ КЛАСИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЯВЛЕННЯ ФОРМИ МИСТЕЦТВА (ЖИВОПИС, СКУЛЬПТУРА, АРХІТЕКТУРА) ТА ЙОГО РЕІНТЕРПРЕТАЦІЯ У СУСПІЛЬСТВІ

Анастасія КРАВЧЕНКО
СУЧАСНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ: СТРАТЕГІЇ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Дар'я КУРОВСЬКА, Діана МАЛИШ
МАКЕТУВАННЯ ПОП-АП КОНСТРУКЦІЙ В ДИЗАЙНІ РЕКЛАМНОЇ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Олена КУРЦЕВА
ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ У КОМПОЗИЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ ОСВІТНЬОГО ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ

Юрій ЛЕГЕНЬКИЙ, Вікторія СТРЕЛЬЧУК
ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЯК АРТ-ДИЗАЙН

Ганна ЛИСЕНКО
ЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ПЛЕНЕРІВ У МИСТЕЦЬКІЙ СЦЕНІ ЗАПОРІЖЖЯ

Юйцзяо МА
СТАН ВОКАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНОЇ СПРАВИ В КИТАЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Антоніна МИКОЛАЙЧУК
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ КОНСЕРВАЦІЇ-РЕСТАВРАЦІЇ

Ігор МОКРЕНКО
ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ АМІЛЬКАРЕ ПОНКІЄЛЛІ У КОНТЕКСТІ ІТАЛІЙСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Ірина НЕСЕН
ТЕАТРАЛЬНЕ ОБЛИЧЧЯ ШІСТДЕСЯТНИКІВ: ХУДОЖНИЦЯ АЛЛА ГОРСЬКА (1929–1970)

Ігор НЕЧЕСНИЙ
ФРАНЦУЗЬКА ФАГОТНА ДИДАКТИКА ХVIII СТОЛІТТЯ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Liliya KARMAZINA
SEMANTIC DEVELOPMENT OF MODERN ENGLISH IT TERMINOLOGY

Калерія КОВАЛЬОВА, Лариса САВИЦЬКА
ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОСТІ У ТЕКСТАХ ОНЛАЙН-МЕДІА

Тетяна КРУТЬКО, Любов КОЗУБ
ПРИЙОМИ МОВНОЇ ГРИ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВІЗАЦІЇ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

Максим КУШНІРОВ
ДИСКУРСИВНЕ СПОТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В АНГЛОМОВНИХ ЗМІ

Наталія ЛИСЕЦЬКА
STRESSTEST ЯК НЕОЛОГІЗМ СУЧАСНОГО НІМЕЦЬКОМОВНОГО ДИСКУРСУ

Мар’яна МАРКОВА
РОЗВИТОК ЛІРИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ ПЕТРАРКІЗМУ В ПОЕЗІЇ ДЖОНА ДОННА «ТВІКЕНГЕМСЬКИЙ САД»

Олександр МУНТЯН
РИТОРИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Ірина ПАВЛОВА, Світлана ПЕДЧЕНКО
АНГЛІЙСЬКОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ТЕМАТИКА, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ЕСКОРТ У СМЕРТЬ» ІРЕН РОЗДОБУДЬКО)

Наталія ПОПЛАВСЬКА, Юлія КОСТЮК, Василина СМЕРЕЧИНСЬКА
ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОРТИВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ МАСМЕДІА)

Тетяна РАЗУМЕНКО
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ДИНАМІЧНОМУ ПОЗАШКІЛЛІ

ПЕДАГОГIКА

Liudmyla YEFYMENKO
FORMATION OF PROFESSIONAL AND COMMUNICATIVE CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS IN PRESCHOOL EDUCATION

Yuliya ZAKAULOVA
PEDAGOGICAL COMPETENCE OF A TEACHER IN THE CONTEXT OF UNIVERSITY EDUCATION

Галина ІВАНИШИН, Олександра ОГРИНЧУК
СПЕЦИФІКА УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Іван ІСКЕРСЬКИЙ
ПЛАНУВАННЯ ЧАСУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА УСПІШНОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

Наталія КАЛИТА
ПРОБЛЕМА ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ РОЗВИТКУ: ЄДНІСТЬ ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙ

Олена КАРАМАН, Вікторія СТЕПАНЕНКО
МЕХАНІЗМИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ФОКУСІ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ ВІЙНИ

Олена КВАС
НЕПЕРЕРВНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Любов КІБЕНКО, Наталія ТОНКОНОГ, Людмила ЛЕВИЦЬКА
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ЗВО

Володимир КЛІМУК, Ольга КЛІМУК, Анна ХАРЧЕНКО
МІФИ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЗКУ ПРИ ВИВЧЕННІ ДРУГОЇ МОВИ ДО ПЕРШОГО ПЕРІОДУ ДИТИНСТВА

Ольга КОВАЛЕНКО, Альона ЄМЕЦЬ, Олена МАКСИМОВА
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Катерина КОВАЛЬОВА
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ-АГРАРІЇВ

Володимир КОЗЛЕНКО
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Юрій КОЗЛОВСЬКИЙ, Ірина САВКА, Тетяна РУЗЯК
ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСОБУ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Костянтин КОМІСАРОВ, Юлія БОРИШПОЛЕЦЬ
СИНТАГМАТИЧНІ ТА ПАРАДИГМАТИЧНІ ВИМІРИ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ОСНОВА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ

Катерина КОРНІЛОВА
ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ: ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ

Наталка КОТЕЛЯНЕЦЬ
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЇ

Юлія КОТЕЛЯНЕЦЬ
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Олена КРАВЧЕНКО-ДЗОНДЗА
ТЕКСТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ

Владислав КУКУШКІН, Ірина БЕЗУГЛА
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ

Світлана ЛАЗАРЕНКО
РОЛЬ ЛЕКСИЧНИХ ЛІНГВОКРЕАТЕМ ПІД ЧАС СПРИЙНЯТТЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІАТЕКСТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Емма МАКАРОВА, Віра ЯКОВЕНКО
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНІХ СПІВАКІВ-ВИКОНАВЦІВ В ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Оксана МАКСИМ’ЮК, Іванна СТРУК
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ФОЛЬКЛОРНО-ПІСЕННИХ ТЕКСТІВ)