Випуск № 66 том 3, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Володимир МЕЛЬНИК
ЗАРУБІЖНА ІСТОРІОГРАФІЯ АРМІЙСЬКОЇ АВІАЦІЇ США: СУЧАСНІ ПІДХОДИ

Володимир МИРОШ
БОГДАН БАРВІНСЬКИЙ ТА МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ: СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ ВЗАЄМИН

Наталія ЧУПРІНОВА, Ірина СЕВРУК, Юлія СОКОЛОВСЬКА
ЗНАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ТА ПАТРІОТИЗМУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Anna SAFRONOVA, Olena SAFRONOVA, Valeriy SAFRONOV
FEMENOLOGICAL FEATURES OF CONTEMPORARY UKRAINIAN “ZINES” AND THEIR DEVELOPMENT IN THE UKRAINIAN ART SPACE

Олена СВІТЛИЧНА, Ірина УДРІС, Олена ЗАЛЕВСЬКА
ЗБІРНО-РОЗБІРНІ ФОРМИ НОВОРІЧНИХ ЯЛИНОК ЯК ЧАСТИНА ФОРМОТВОРЧОЇ ПАПЕРОПЛАСТИКИ

Юлія СКИБА
КОЛАБОРАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ В ТАНЦЮВАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД 2022–2023 РОКУ

Ірина СКОРИК
МОДНА ФОТОГРАФІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО СУСПІЛЬСТВА

Олександр СОЛДАТЕНКО
ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СОЦІОКУЛЬТУРНУ СФЕРУ В УКРАЇНІ

Петро СТРИЖИБОРОДА
ГІТАРНА ТВОРЧІСТЬ ШТЕПАНА РАКА ЯК УТІЛЕННЯ «ОБРАЗУ СВІТУ»

Sun YUAN
ВОКАЛЬНА ІМПРОВІЗАЦІЯ В ПОП-МУЗИЦІ: НА ПРИКЛАДІ РОК-Н-РОЛУ

Люція ЦИГАНЮК
ЗАСАДИ ХУДОЖНЬОГО СВІТОГЛЯДУ В. БІБІКА В ПРОЄКЦІЇ НА ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ПРІОРИТЕТИ КОМПОЗИТОРА

Лі ЦЯН
ІТАЛІЙСЬКА ОПЕРНА АНТРЕПРИЗА В КИТАЇ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Василь ЧЕПЕЛЮК, Світлана ПАНАСЮК, Наталія КОЦЮРБА
«ЗИМОВА ПОДОРОЖ» ФРАНЦА ПЕТЕРА ШУБЕРТА У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТИ

Цзеюй ЧЖАН
ОБРАЗ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ В КАМЕРНО-ВОКАЛЬНИХ ЦИКЛАХ В. СИЛЬВЕСТРОВА

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Алла РЕНСЬКА, Дмитро ТЕРЯЄВ
ПРИГОЛОСНІ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ МОВИ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Євген РЕУТОВ
МОВА ОБРАЗІВ ЧХАЯВАДА (ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО В ПОЕЗІЇ ГІНДІ ХХ СТОЛІТТЯ)

Mariia SEVASTIUK
(MIS)TRANSLATING IRONY: CHALLENGES OF RENDERING IRONIC STATEMENTS OF AMERICAN CONFRONTATIONAL POLITICAL DISCOURSE IN UKRAINIAN TRANSLATION

Ольга СЕМЕНЮК
ALTER EGO ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ У ПРИВАТНОМУ ЕПІСТОЛЯРІЇ

Олеся СЛИВИНСЬКА
КОНЦЕПТ «ВЛАДА» У СВІДОМОСТІ ПОЛЬСЬКИХ СТУДЕНТІВ (КРІЗЬ ПРИЗМУ АНКЕТНИХ РЕАКЦІЙ НА ЗАПИТАННЯ ПРО СТАЛІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І ВИСЛОВИ ПРО ВЛАДУ)

Yaroslava FEDORIV, Alla SHUHAI, Iryna PIROZHENKO
LINGUO-COGNITIVE MARKERS IN HUMAN VS AI TEXT ATTRIBUTION: A CASE STUDY OF NARRATIVE AND DESCRIPTIVE DISCOURSE

Наталя ЦИНТАР
КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЕМОТИВНОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТВОРІВ ХХІ СТОЛІТТЯ

Лілія ШПАК, Олена БАРАБАШ, Галина КУЗАН
ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОГО СТАТУСУ ОБРАЗНОЇ МЕТАФОРИ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Oksana JAWORSKA
TOPOS DAWNEGO DROHOBYCZA W POWIEṤCIACH STANISŁAWA MUELLERA “HENRYK FLIS” I ANDRZEJA CHCIUKA “ATLANTYDA” I “ZIEMIA KSIĘŻYCOWA”

ПЕДАГОГIКА

Liliia MONASTYROVA
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS AND PRACTICAL EXPERIENCE OF A FOREIGN LANGUAGE DISTANCE LEARNING AT UNIVERSITY

Анна НОСЕНКО, Наталя ЛОЗА, Дмитро ВЕЛИЧКО
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СФЕРІ ЖИВОПИСУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ НАД ЗАВДАННЯМИ «НАТЮРМОРТ У ХОЛОДНІЙ ТА ТЕПЛІЙ КОЛЬОРОВІЙ ГАМІ»

Борис ПОПКОВ
КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ

Мар’яна ПОРОДЬКО, Каріна ШЕВЧУК
РОЗВИТОК КОМУНІКАЦІЇ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ОЗДОРОВЧОГО СПРЯМУВАННЯ

Валерія РЕЗУНОВА, Ольга НАШИВАНЬКО
СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ІНШОМОВНОГО ЧИТАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Галина САВЧИН
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ЗАКЛАДАХ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Леся СЕРМАН
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ

Тетяна СИТНІК
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Світлана СТЕБЛЮК, Ольга ХОМА
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Лідія ТАРАПАТА-БІЛЬЧЕНКО, Наталія ГУРАЛЬНИК, Марина ДЕМИДОВА
КОНЦЕПТ «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ» У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ

Людмила ТИТАРЕНКО, Наталія СІНОПАЛЬНІКОВА, Олена МАСЮК
ШЛЯХИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Дар’я ХРИПУН
ЕТАПИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ПІСЛЯ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ

Катерина ЦИМБАЛ, Сергій ЦИМБАЛ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ НА ЗАНЯТТЯХ СТУДІЙНОГО ПРАКТИКУМУ

Sun CHANGLONG
GLOBAL INTEGRATION OF CHINA'S POLITICAL PROCESSES

Денис ЧИК, Тетяна СЕМЕГИН, Тетяна ДОЛГА
СТРАТЕГІЯ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Оксана ШЕЛЕВЕР, Ван ЦЗІСЮАНЬ
ЦІННІСТЬ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗНАНЬ У КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ 21 СТОЛІТТЯ

Алевтина ШЕЛЯКІНА, Оксана ТОРОСЯН
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК SOFT SKILLS У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Юлія ШПАЛЯРЕНКО, Катерина МАКАРОВА
ІГРОВІ ТEХНОЛОГІЇ НAВЧAННЯ ЯК ЗAСІБ ПІДВИЩEННЯ МОТИВAЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА

Олексій ШТЕПА, Світлана КОВАЛЕНКО
ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ольга ШУМ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА СТУДЕНТАМ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Святослав ЮРЧЕНКО, Інна СТРАЖНІКОВА
СТАНОВЛЕННЯ І УМОВИ РОЗВИТКУ ПАРАДИГМИ ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ЗЗСО УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХХ – ХХІ СТОЛІТТЯ)

Микита ЯЦЮТА, Ірина БОРЕЙЧУК
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КОНТЕНТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО

РЕЦЕНЗІЇ

Лілія ГРИНИК
РОЗВИТОК ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УРСР У 1960–1990-Х РР: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ