Випуск № 26 том 2, 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Ольга СЕЛЕЗНЬОВА
Основні історичні етапи становлення в Україні законодавства про інформаційні права

Юлія СИТНИК
Вплив процесу «українізації» 1920-х – початку 1930-х років на мовно-національну ідентичність українців Донеччини

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Тетяна КРУЛІКОВСЬКА
Фортепіанна творчість Михайла Завадського в контексті розвитку української фортепіанної музики XIX ст.

Ірина МАТІЙЧИН, Ірина ШЕМЕЛЯК
Пошук шляхів подолання ладової інерції в радянській музичній педагогіці

Уляна МОЛЧКО, Марта АБРАМІВ
Творча діяльність Гніздичівської дитячої школи мистецтв

Адріана ПІДЛУЖНА
Гуцули як етнографічна група та етимологія українських горян

Наталія СИНКЕВИЧ, Наталія ЗЕЛЬМАН
Хорова Шевченкіана Богдани Фільц для дітей

Віта ШЕРЕМЕТ
Музичне аматорство в контексті розвитку народно-інструментального мистецтва Північного Причорномор’я України на межі ХХ–ХХІ століть

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Наталія КОЛОМІЄЦЬ, Марія МАКОВСЬКА
Семантична структура концепту «мир» у китаємовному політичному дискурсі

Тамара КОМАРНИЦЬКА, Юлія КУЗЬМЕНКО, Юлія ФЕДОТОВА, Вікторія ФІЛОНОВА
Стилістичний та соціокультурний аспект звертання як перекладознавча проблема (на матеріалі звертання у японській мові)

Olga MIGORIAN, Tetyana PAVLOVYCH
The peculiarities of the prefixal word-formation process of the onomasiological category of negation

Наталія НАУМЕНКО
Формозмістові концепти пісенних текстів альбому Стінга “57TH & 9TH”

Larysa PAVLICHENKO
Communicative strategy as a constitutive characteristic feature of interrogation discourse

Оксана ПУХОНСЬКА
Український вимір культурної пам’яті

Лідія РОМАНЕНКО
Літературні інтерпретації образу Івана Сірка: постмодерний контекст

Ольга РОМАНЕНКО
Комбінаторний потенціал демінутивів

Олена САМОЙЛЕНКО
Ономасіологійні моделі квазікомпозитів англійської мови

Любов УМРИХІНА
Реалізація імперативних конструкцій у функції настанови

Marta FEDORCHUK, Mariia HORODYLOVSKA
Theoretical overview of argumentation in court discourse

Татьяна ХРАБАН, Раиса КОДОЛА
Жанровая специфика постмодернистского детектива (на примере романа J. Harris «Джентльмены и игроки»)

ПЕДАГОГIКА

Олена ЛУЦЕНКО
Веб-квест як технологія навчання іноземних мов в умовах закладу вищої освіти

Катерина ОРДУ
Обґрунтування педагогічних умов формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів

Олексій СВИСТУНОВ, Тетяна СВИСТУНОВА
Сутність поняття дистанційного навчання у середніх загальноосвітніх закладах у контексті розвитку інформаційного суспільства

Поліна СВІНЦОВА
Соціально-педагогічна робота з підлітками, схильними до правопорушень, у закладах середньої освіти

Олена СЛОБОДЯНЮК
До питання академічного плагіату у вищій освіті: погляд експертів Польщі та України

Валентина ТЮРІНА
Конфліктологічна компетентність курсантів як фактор вибору стилю поведінки в конфліктній ситуації

Оксана ЧЕКАН, Вікторія ФІЗЕР, Леся ІЛЮК
Дидактичний Монтессорі-матеріал як засіб розвитку творчого мислення дітей передшкільного віку під час ознайомлення з навколишнім світом

Роман ЧОПИК, Роман ПРОЦЬ, Орест ДУЦЯК
Використання інформаційних технологій у процесі навчання старшокласниць футзалу

Олена ШЕСТЕЛЬ, Олена СТАРИНЕЦЬ, Олександр ЗАЇКА
Засоби формування іншомовної комунікативної компетентності фахівців сфери обслуговування

Катерина ЯБЛУНОВСЬКА
Методика формування екологічної компетентності студентів засобами інтерактивних технологій навчання

Марія ЯРУШАК
Вплив обрядів та ритуалів на виховання дівчат в українських родинах: історичний аспект