Випуск № 38 том 3, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ірина МІЩЕНКО
Діяльність Чернівецької організації НСХУ як відображення змін у культурному просторі України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

Уляна МОЛЧКО, Софія СІЧ
Виконавська діяльність викладачів-піаністів Навчально-наукового інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Оксана МОСЕНДЗ
Колір у живописі українського модерну початку ХХ століття

Дмитро МУХАРСЬКИЙ, Ганна ОХМУШ, Ростислав ЧЕБАН
Сучасна режисура конферансу як різновиду розмовного жанру

Михайло НОВІКОВ
Сфери практичного використання технології AR в образотворчому мистецтві

Олександра ОВСЯННІКОВА-ТРЕЛЬ
Творчий досвід німецьких композиторів другої половини ХХ століття у формуванні стильової концепції «нової простоти»

Ділявер ОСМАНОВ, Дар’я МИКОЛЕНКО
Теоретичні основи дослідження театру в контексті музичної соціології

Єлизавета ПАНДИРЄВА
Рукотворні графічні написи як унікальна знакова система у візуальному середовищі міста

Роман СТАХНІВ
До питання діяльності жіночих вокальних колективів Дрогобицького районного будинку культури

Інна ТИМЧЕНКО-БИХУН
«Галоп» Es-dur М. Глінки у світлі подій творчої біографії композитора

Вероніка ТОРМАХОВА, Юлія ЛЕБІДЬ
Особливості проєкту «Месія» Г. Генделя: Soulful Selebration»

Yang Feiyu
Interaction of vocal and performing creative work and modern socio-cultural factors

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Інна ПОДГУРСЬКА
Геймерський сленг у сучасній англійській мові

Олена РИБАЧУК
Лексико-семантичне поле “CLOTHES” (на матеріалі автентичного роману Софі Кінселли “Shopaholic and Baby”)

Наnna SADOVA, Yulia BАВІІ
Kinship in poetic discourse: a comparative aspect

Галина СОКОЛ, Наталія ВЕСЕЛОВСЬКА
Земля як осердя українського фізичного й духовного буття в повісті Галини Журби «Зорі світ заповідають»

Ольга ТРОХИМЧУК
Психоаналітична структура особистості та проблема «архаїзації суб’єкта»

Ірина ФЕСЕНКО
Своєрідність віддзеркалення теми депортації у творчості О. П. Чугуя (на матеріалі п’єси «Кримські русалки»)

Лідія ХАЛЯВКА
Образна система роману Айн Ренд «Атлант розправив плечі»

ПЕДАГОГIКА

Любов РАЙСЬКА, Світлана КУЗЬМЕНКО, Валерія ІВАНЮК
Українознавчий підхід у технології збагачення словникового запасу учнів початкової школи

Віра РОГОВА
Аналітико-експертна діяльність учителя гімназії у процесі моделювання освітньої траєкторії здобувачів освіти

Yuliia RIABOVA
Professional training of future specialists in social sphere in the conditions of multicultural society

Борис CАВЧУК, Руслан КОТЕНКО, Микола ПАНТЮК
Науково-теоретичні засади когнітивної гнучкості як базової компетентності майбутнього фахівця ХХІ століття

Yuliia SAMOILOVA, Tetiana SERHIIENKO
Methods of soft skills development in the process of learning foreign languages by future law-enforcement and military officers

Лариса СІРА, Олена ВОЛКОВА, Світлана БОЙКО
Психолого-педагогічні основи розвитку інтересу студентів до самоосвіти в позааудиторний час

Ольга СТРІЛЕЦЬ, Марта ГЕНЕСІРАН
Теоретичні основи сприймання художніх творів у підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва

Катерина СУЯТИНОВА
Використання ігрової діяльності у процесі підтримки дітей старшого дошкільного віку, які виховуються в сім’ях розлучених батьків

Леся ТАРАСЮК
Особливості формування культури вокального виконавства в системі професійної підготовки студентів-вокалістів

Тетяна ТВЕРДОХЛІБ, Наталія СКРИПНИК
Академічна доброчесність у контексті громадянського виховання здобувачів вищої та загальної середньої освіти

Ірина ТИМОФЄЄВА, Валентина ЖИЖКІНА
Використання дослідів на уроках «Я досліджую світ» як активного методу викладання

Наталія ТРОБЮК
Формування толерантності офіцерів структурних підрозділів та викладачів Національної гвардії України в системі підвищення кваліфікації

Наталія ЯКОВЕНКО
Специфіка формування іншомовної професійної компетентності курсантів ВВНЗ через засвоєння фахової іншомовної лексики

РЕЦЕНЗIЇ

Тетяна ОСІПОВА
Національна лінгвоемоціологія. Рецензія на монографію: СЛІПЕЦЬКА Віра. ЛІНГВІСТИКА ЕМОЦІЙ: формування і розвиток (історико-теоретичний опис; бібліографічний покажчик) / наук. ред. докт. філол. наук, проф. Т. А. Космеда. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2017. 354 с.