Випуск № 46 том 1, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Микола ГАЛІВ, Михаїл ГРАНД
Два документи до історії повсякденного життя населення Станіслава у перші повоєнні роки (1946–1947)

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Микола ГЛІБІЩУК
Буковинське селянство у революційних подіях 1918 року

Віктор КОНДРАТЮК
Освітнє питання в діяльності українських політичних партій на Волині у міжвоєнний період

Роман КОРСАК, Іван ГОДЯ
Роль готельно-ресторанної індустрії в організації подієвих заходів на Закарпатті

Юлія ПОДРЄЗ, Олександр ЖУКОВ
Сучасний стан та перспективи врегулювання проблем біженців та інших категорій мігрантів у Європі

Євген СІНКЕВИЧ
Проблема наукової школи в польській історіографії

Zou CHENGZHANG
Soviet international peace prizes in the ideological dimension of the “Cold War”

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Олександр БЕРЛАЧ
Дослідження й атрибуція зразків пізнього Середньовіччя та Нової доби фондової збірки Музею Волинської ікони

Жанна ВЕРЕЩИНСЬКА, Романа МОТИЛЬ
Способи інтерпретації поліської орнаментики в сучасному інтер’єрі

Любов ГОЛУБЦОВА, Сергій ПЛУТАЛОВ, Кристина ДЖАЛАМАГА
Інклюзивний театр: залучення дітей-аутистів у творчий процес

Оксана ЗАХАРОВА
Місце та роль мистецтва у формуванні бального образу

Віталій КОЗІНЧУК
Еволюція і трансформація іконографічного канону в українському мистецтві

Ірина КОНДРАТЕНКО
Вокальний гурток як форма культурного просвітництва студентської молоді

Вікторія МАЛАНЮК
Унікальна архітектура корпоративних музеїв як представлення цінності бренду

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Abbasali AHMADOGHLU
The heroic codes in the book of Dada Qorqud

Ірина БАГАЄВА
Особливості перекладу англомовних неологізмів українською мовою

Кифаят Нураддин кызы БУНЯТОВА
Кинематографические особенности прозы Ильяса Эфендиева

Ольга ГАВРИЛЮК, Тетяна БІЛЕЦЬКА
Лінгвокультурологічний аспект дослідження спортивного дискурсу в умовах пандемії

Людмила ГАПОНОВА
«Інтелектуальний роман» Г. Гессе «Гра в бісер»

Юлія ГОЛОЦУКОВА, Ганна МАСЛОВА, Людмила ДУБОВИК
Вплив дієслівних категорій на вибір терміна під час перекладу з російської мови на українську

Андрій ГУРДУЗ
Національне питання в гексалогії Ренсома Ріґґза «Дім дивних дітей»

Тетяна ДОНІЙ
Переклад текстів політичного дискурсу: стратегії, виклики, перспективи

Лідія КАВУН
Пам’ять й ідентичність у художній прозі Валентини Коваленко

Олена КОНОПЕЛЬКІНА
Специфіка предикативного аранжування малоформатних текстів – англомовних гороскопів

ПЕДАГОГIКА

Маргарита АРІСТАРХОВА, Олег АРІСТАРХОВ
Особливості розвитку іншомовної компетентності засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Inna AKHMAD, Galyna MIKHNENKO, Viktorіia CHMEL
Distance learning: problems and opportunities for the English language teachers at technical universities

Світлана БОЙКО, Олена ГАВРИЛОВА, Валентина ПРЯНИЦЬКА
Роль динамічної взаємодії викладача та студента у вивченні іноземних мов

Святослав ВИЛІНСЬКИЙ
Формування мовної ідентичності у студентів закладів вищої освіти

Людмила ГАВРІЛОВА, Альона МАКСИМЮК
Теоретичні аспекти професійної підготовки хореографів в Литві: аналіз хореографічно-педагогічних досліджень

Анна ГЕЛЕШ
Взаємозв’язок структурних складників силабусу в системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Тетяна ГРИГОРЧУК
Особливості підготовки майбутніх вчителів початкової школи до формування логічного мислення учнів

Анастасія ЖДАНКІНА
Компоненти, критерії, показники та рівні патріотизму учнівської молоді у контексті педагогічного дослідження

Інна ЗАЯРНА
Методичні аспекти навчання англійського академічного письма здобувачів ступеня доктора філософії в галузі права