Випуск № 46 том 2, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ярослав ОСИПЕНКО, Ольга ФАБРИКА-ПРОЦЬКА
Фестиваль «Дністер-фест» у контексті культурно-мистецької панорами Буковини

Ярослав ПЕТРЕСКУ
Піснеспіви ранньої протестантської церкви

Сергій ПЛУТАЛОВ, Ганна ШЕВЧЕНКО, Вікторія ЧЕРНОВА
Складники режисерського задуму Анжеліки та Костянтина Добрунових у постановках Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь)

Олена ПОЛІЩУК, Галина КЛЕПІКОВСЬКА
Естезис екологічного дизайну: художнє моделювання виставкового простору та конструювання унікального арт-об’єкта

Олександра САКОРСЬКА
До атрибуції кахлів печі з меморіального кабінету Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

Віра СИНЄОК, Костянтин КАЛІЄВСЬКИЙ
Роль танцю в становленні людської цивілізації на теренах сучасної України від початку часів до сьогодення

Чжан ЧІ
Творчість Чарлі Паркера: досвід аналізу виконавського стилю

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Тетяна КУПЦОВА, Ірина КОЛІЄВА
Репрезентація образу амазонки через призму гендеру

Наталія МУШИРОВСЬКА
Проблема міжкультурної комунікації у викладанні української мови як іноземної

Flora NAMAZOVA
Influence of Ilyas Efendiyev's dramaturgy on the Azerbaijani theatrical art

Оксана НЕШУТА
Російська тема в романі Д. М. Томаса «Білий готель»

Тетяна ОГАРЄНКО, Тетяна ЛІШТАБА
Синтаксис поезій А. С. Малишка

Любов ПЕЧЕРСЬКИХ
Жанротворчі стратегії українського постмодерного роману (на матеріалі роману «Радіо ніч» Ю. Андруховича)

Марина РУДЕНКО, Ірина КОРОТЯЄВА
Американський сленг як спосіб комунікації. Сфери використання сленгу

Людмила СКОРИНА
«Проблема хліба»: проблеми інтерпретації (особливості літературознавчої рецепції оповідання Валер’яна Підмогильного)

Лю СЮЕНА
Переосмислення неології та її класифікації

Альона ТАРАНЕНКО
Функційність деяких інтертекстуальних маркерів у повісті Олеся Волі «Завірюха»

ПЕДАГОГIКА

Дарина ЗЯБЛОВСЬКА
Особливості професійної підготовки дизайнерів одягу в університетах і коледжах України і Данії

Людмила КАНОВА, Світлана ТАРАСЕНКО
Іншомовна компетентність як складова частина професіограми офіцера Збройних Сил України

Тамара КОРОСТІЯНЕЦЬ
Оцінка сформованості методичної компетентності майбутніх учителів математики

Ганна КРАЄВСЬКА, Тетяна МАТВІЙЧУК, Ірина ЖИТАР
Поняття «рідномовна підготовка» в контексті медичної освіти

Ольга МАЗУРЕНКО
Педагогічні умови формування готовності майбутніх магістрів медицини до професійної взаємодії

Лю МЕЙХУАНЬ
Інтегрований підхід до реалізації завдань естетичного виховання майбутніх учителів музики у вищій школі КНР

Валерія ПУСТОВІТ
Методичні координати вивчення фольклорно-етнографічних мотивів творчості Г. Квітки-Основ’яненка

Олена САМОДУМСЬКА
Упорядкування термінів гейміфікації до тезауруса освіти дорослих

Галина СОКОЛОВА, Ірина ЛИСЕНКО, Любов СЕРГІЙЧУК
Комунікативний складник навчання іноземної мови за умов сучасного контексту педагогічного спілкування

Світлана ТЕСЛЕНКО
Використання словесних асоціацій для кращого запам’ятовування тексту дитиною-дошкільником

Юлія ФЕДУРКО-ПОПИК
Іншомовна освіта в гімназіях Східної Галичини в контексті реформи польського шкільництва 1932–1933 рр.

Лариса ФІЛІППОВА
Комп’ютерні технології під час вивчення біохімії

Олександра ЧУБРЕЙ, Анна МУДРЕНКО, Олександр ШЕПЕЛЬ
Формування професійної компетентності студентів в умовах адаптивно-цифрового середовища закладу вищої освіти

Ганна ШВЕД
Післядипломна освіта педагогічних працівників дошкільних закладів УРСР у 80–90-ті рр. ХХ ст.

Віктор ШКІРИНЕЦЬ, Ірина КОТЯШ, Ольга ВАСКЕВИЧ
Сучасні інструменти мотивації майбутніх педагогів до формування професійної компетентності

Василь ЯГУПОВ, Ігор ПЛОХУТА
Діагностувальна компетентність майбутніх фахівців як предмет науково-педагогічного дослідження

Сергій ЯЩУК
Реформування системи соціального захисту у Франції: управління соціальною діяльністю