Випуск № 47 том 2, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Богдан КІНДРАТЮК
Розвій церковної музики в Західно-Українській Народній Республіці (1918–1923)

Микола ЛАСТОВЕЦЬКИЙ, Любомира ЛАСТОВЕЦЬКА, Степан CОЛАНСЬКИЙ
Актуальні проблеми викладання фахових дисциплін студентам виконавських спеціальностей музичних закладів вищої освіти

Дарія ЛУЦИШИНА
Мистецтво та активізм у творчій діяльності Дани Кавеліної

Марія МІЩЕНКО
Акторський та режисерський портрет керманича Запорізького театру ім. Щорса – В.Г. Магара. Вплив на виховання акторських поколінь

Andrii NYKYFOROV, Olga HULEY, Оksanа KАPRАN
Synthesis of arts in the ancient Russian church

Євген НИЩУК
Особливості сценічного простору моновистави «Прекрасний звір у серці!»: інтермедіальний аналіз

Юлія ПАВЛЮК
Психологічні передумови профілактики професійних захворювань студентів мистецьких спеціальностей

Єлизавета ПАНДИРЄВА
Візуальна комунікація між глядачем та рукотворним графічним написом у середовищі міста

Олександра ПАНФІЛОВА, Ольга КАЛЕНЮК
Актуальні мистецькі практики: особливості впровадження в навчальний процес ЗВО

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Катерина КРАВЕЦЬ
Емфаза у юридичному трилері Джона Ґрішема «Сторони»

Орест КРАСІВСЬКИЙ, Юлія МАСЮКЕВИЧ, Оксана МІКУЛА
Дослідження поєднання мови, образів і звуку у метафорах телереклами

Олена КРИЖКО
Когнітивні особливості українських паремійних одиниць із зоонімним компонентом семантики

Тетяна ЛЕВЧЕНКО
Тематичні групи молодіжного сленгу в сучасній публіцистиці

Леся ЛЕГКА, Уляна ГАЛІВ
Засоби мовної виразності у поезії Василя Симоненка

Лілія ЛЕМЕЦЬ, Ганна ІВАНОЧКО
«Міць духа і огень любови»: діалектні символеми в поетичному континуумі Івана Франка

Світлана ЛИЧУК
Іншомовна лексика в покутських говірках (на матеріалі сіл Стецеви і Стецівки Снятинської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області)

Тетяна ЛЯХ
Метафізичний дискурс самотності в українській новелі кінця ХІХ – ХХ століть

Анна ЛЯШУК
Когнітивно-риторичні особливості комунікативної поведінки австралійського політика

Nataliia MAZHARA
The psycholinguistic potential of the interaction between the conceptual and the linguistic pictures of the world in the search of the mental unity in the literary text and its screen version

Сергій МАЛАЙКО
Пейоративна вербалізація концепту «Бог» в оригіналі та англомовному перекладі повісті-поеми Осипа Турянського «Поза межами болю»

Тетяна МАРЧЕНКО
Сучасні українські прозові твори

Оксана МАТВІЇШИН
Творчі здобутки Ірене Коралевич як перекладачки творів Марка Черемшини німецькою мовою

Анна МЕДВЕДЄВА
Функції чорного гумору в кіноперекладі

Галина МЕЛЕХ
Сакральне vs. демонологічне у назвах страв та напоїв (на матеріалі німецької та української мов)

ПЕДАГОГIКА

Maryna VYSHNEVSKA, Inna BOROLIS, Nina SHKURA
Modern approaches to the training of linguists-translators

Олена ВІЗІРЯКІНА
Вплив ролі фізичних терапевтів у міждисциплінарній команді на потребу застосування особливих форм та підходів навчання у вищій школі

Олександра ГОНЮК, Ольга СИДОРЕНКО
Посттравматичний досвід війни як шанс на онтологічне переродження в романі «Східний синдром» Юлії Ілюхи

Олена ГОРДІЄНКО
Професійна готовність студентів – здобувачів спеціальності «Початкова освіта» до оцінювання читацької компетентності учнів молодших класів

Анастасія ГОРЛОВА, Юлія КАЛАШНІКОВА
Шляхи розвитку soft skills як передумова формування соціальної компетентності майбутнього вчителя початкової школи

Андрій ГУРДУЗ
Концепти свободи і пам’яті в романах Ярини Каторож

Шикар Али оглы ГУСЕЙНОВ
Формы методической работы с учителями начальных классов и управление этим процессом

Оксана ГУТИРЯК
Міжкультурна комунікація: до визначення поняття

Віктор ДАВИДЮК, Галина ДАВИДЮК
Виховний потенціал західнополіських колисанок в етноісторичній ретроспективі

Алла ДЯЧЕНКО
Пошук українського національного стилю студентами закладів вищої освіти під час моделювання промислових виробів

Інна ЄРАСТОВА-МИХАЛУСЬ, Діана ЦИПІНА
Мотиваційний аспект формування культури спілкування в процесі вивчення професійно орієнтованої іноземної мови

Ніна ЖУРАВСЬКА
Методика дослідження: методологічні основи

Ірина ЗІНЧУК, Назар ТУШНІЦЬКИЙ
Особливості розвитку морально-правового виховання майбутніх юристів у процесі професійної підготовки

Люба ІВАНИЦЬКА
Шляхи вирішення індивідуально-психологічних проблем дітей з розладами спектру аутизму в корекційній роботі вчителя-дефектолога

Олена ІСАКОВА, Ольга БАЄВА
Проблеми філософії освіти

Олена КАРПОВА
Теоретичний аналіз проблеми розвитку цифрової грамотності в молоді в умовах безперервного навчання

Maryna KARTSEVA
Forming a culture of nonverbal communication of foreign students in cross-cultural learning

Анна КВЯТКОВСЬКА, Катерина ДЕРЕКА
Аналіз факторів, які впливають на впровадження змішаного навчання у фахових коледжах за напрямом телекомунікацій

Вікторія КОВАЛЕНКО
Специфіка діяльнісно-поведінкового компонента соціалізованості дітей середнього шкільного віку з інтелектуальними порушеннями

Леся КОНОПЛЯНИК
Соціально-психологічна адаптація українських здобувачів вищої освіти до дистанційного навчання іноземної мови в умовах пандемії COVID-19

Олексій КОРЯКІН
Теоретико-методичні засади використання штучної реверберації у сучасній звукорежисурі

Оксана КОСТЕНКО
Педагогічні умови формування професійних компетентностей майбутніх обліковців із реєстрації бухгалтерських даних засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Людмила КРИМЧАК
Сучасні підходи щодо професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти України