Випуск № 47 том 4, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Тетяна СИРЯТСЬКА
Виконавські принципи українського піаніста та педагога Віктора Сирятського

Тетяна СІДЛЕЦЬКА
Діяльність музеїв культурно-мистецького і просвітницького центру Вінницького національного технічного університету як важливого культурно-освітнього осередку

Оксана СІНЕНКО
Специфіка композиторського стилю Костянтина Меладзе (на прикладі мюзиклу «Вечори на хуторі біля Диканьки»)

Олена СКВОРЦОВА
«Вишиваний. Король України» А. Загайкевич: національна опера на шляху формування нової парадигми жанру

Олександр СКЛЯРОВ
Джаз: дефініція, становлення та роль у музичній освіті

Ірина СОРОКОПУД, Ольга ЛАГУТЕНКО
Основні центри виникнення авангардних напрямів в українській графіці порубіжжя ХІХ–ХХ століть

Олена ТАРАНЦЕВА
Модель реалізації організаційно-методичних умов викладання дуетно-сценічного танцю у підготовці майбутніх хореографів

Вероніка ТОРМАХОВА
Характерні риси оркестровки у репертуарі біг бенду Теда Джонса та Мела Льюїса

Ольга ТРИНЬКО
Традиції американської поп-сцени (на прикладі Бейонсе Ноулз-Картер)

Ольга УМАНЕЦЬ
Кітч у просторі культури межі XX–XXI ст.

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Людмила СИДОРЕНКО, Тетяна ДЕРНОВА, Ірина РЯБЦЕВА
Використання digital-методик у підготовці студентів закладів вищої освіти у процесі вивчення іноземних мов

Марина СИТКОВСЬКА, Тетяна САЖИНА
Мотив страждання як спокута провини в повісті І. Багряного «Огненне коло»

Олена СКЛЯР
Інвективна лексика в конфліктному мовленні (на матеріалі політичного дискурсу)

Галина СОКОЛ
Тема мистецтва та долі митця у новелі Галини Журби «Гістерія»

Лариса СОКОЛОВСЬКА, Інна СТОЯНОВА, Тетяна МИХАЙЛЕНКО
Комунікативні стратегії і техніки публічного дискурсу через призму психолінгвістики

Tetiana STAROSTENKO
“Green” poetry and ecolization of everyday vocabulary

Олеся ТАТАРОВСЬКА
Семантика та функції заперечення в англомовному публіцистичному дискурсі

Наталія ТЕЛЕГІНА
Історичний хронотоп у романі Тоні Моррісон «A Mercy»

Наталія ТИМОЩУК
Телескопізми сучасної англійської мови: дефініція та типологія

Вікторія ТОВСТЕНКО
Сучасна українська економічна терміносистема як компонент наукової картини світу

Ніна ХРИСТИЧ, Тетяна ХАРЧЕНКО
Художній переклад у діалозі історії та духовності (на матеріалі роману Марі-Франс Клер «П’ять майорців для мого незнайомця»)

Оксана ЦАРУК, Юлія ГРИБІНИК, Тетяна ГАЛАЙ
Запозичення в англійській термінології нафтогазової промисловості

Марія ЧОБАНЮК
Рецепція поетики Адама Міцкевича в українському літературознавстві

Галина ШЕВЦІВ
Жанрово-стильові особливості європейського античного автобіографічного дискурсу

Аліна ЯКОБАШ
Вербалізація авторських інтенцій модифікованими експресивними синтаксичними структурами в англомовному художньому тексті

Olha YALOVENKO
New interpretation of gender relations in Jhumpa Lahiri’s “Hell-Heaven”

ПЕДАГОГIКА

Олена ПОПАДИЧ, Маріанна ГАВРИЛЮК, Оксана КРИВОШЕЄВА
Інтегративний підхід до формування професійних цінностей вчителя в умовах інтенсивного розвитку медіаосвіти

Liudmyla ROIENKO, Olena HORLATOVA, Svitlana REDKO
Using of project-based learning method in organisation of students’ independent study in the process of foreign language teaching at higher educational establishments

Юлія РУДЕНКО
Мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами проєктної діяльності

Тетяна РУДЮК
Формування інноваційно-природничої компетентності та математичної грамотності в процесі навчання лексикології української мови (на матеріалі родинної лексики)

Борис САВЧУК, Микола ПАНТЮК, Руслан КОТЕНКО
Походження назви «коучинг» у руслі науково-педагогічного дискурсу

Валерія САМОЙЛЕНКО, Тетяна ШУЛІЧЕНКО
Розвиток soft skills у студентів під час вивчення мовознавчих дисциплін

Ірина СЕРЕДА
Шляхи формування деонтологічної культури майбутнього спеціального педагога

Тетяна СЛОБОДЯНЮК
Контроль якості знань на основі мовленнєво-мисленнєвого рівня відповідей студентів з основ педагогіки і психології

Olga SOKYRSKA, Maryna KOLISNYK, Yuliya KORNYTSKA
The use of distance learning platforms in ESL instruction

Світлана СОРОКІНА, Олена АНДРІЄНКО
Застосування тренінгу у підготовці фахівців-біологів під час вивчення анатомії та фізіології людини

Ольга ТАМАРКІНА
Дуальна освіта: складнощі впровадження

Ірина ТРУСКАВЕЦЬКА
Формування дослідницьких умінь учнів на навчально-дослідних земельних ділянках у процесі вивчення дисциплін природничого циклу

Гаяна УСАР
Розвиток духовності особистості в умовах застосування сучасних цифрових технологій в освіті: український і американський досвід

Юлія ХАРЧЕНКО
Теоретико-методологічні підходи до сутності поняття «методологічна рефлексія концертмейстера закладу вищої освіти»

Анна ХОМИК
Комунікативні стратегії – компоненти стратегічної компетентності в усному англомовному професійно орієнтованому спілкуванні майбутніх іт-фахівців

Євген ХРІНИК
Актуальні питання формування медіакультури майбутніх вихователів

Наталія ЦУКАНОВА
Педагогічні засади раннього розвитку дітей

Віра ЧАЙКОВСЬКА-КОБАЛІЯ, Ольга КЕРЕКЕША
Підвищення мотивації Phd студентів як фактор підвищення ефективності науково-інноваційної діяльності

Олег ЧЕРНИШ
Структура процесу медіасоціалізації в закладі вищої освіти

Чжан КАЙ
Змішане навчання та розвиток цифрової компетентності студентів гуманітарних факультетів

Віра ЧОРНОУС
Творчість майбутнього вчителя іноземної мови в процесі його професійного становлення

Наталія ШВЕЦЬ, Тетяна ШВЕЦЬ
Англійські, німецькі та французькі оніми як засіб збагачення словника майбутніх учителів ЗЗСО

Шаоцян ЮЙАНЬ
Методологічні підходи підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-фахової діяльності на засадах здоров’язберігаючих технологій