Випуск № 61 том 4, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Катерина АРТЕМЕНКО, Світлана РАДЕЦЬКА
ПРОЯВИ ЯВИЩА ГЕРМЕНЕВТИКИ НА ПРИКЛАДІ СЦЕНАРІЇВ ТА СКРИПТІВ ДО КІНО- ТА ІГРОВИХ АДАПТАЦІЙ ДІЛОГІЇ КАЗОК Л. КЕРРОЛА

Наталія БАШУК
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ

Olha HRABOVETSKA
LOVE AND ANGUISH OF HRYHIR TIUTIUNNYK: TO TRANSLATE UNTRANSLATABLE AND UNTRANSLATED

Ольга ЗУБРОВА, Вікторія КОЛКУНОВА
ОБРАЗНЕ ПОРІВНЯННЯ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ПЕРСОНАЖА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО Й АНГЛІЙСЬКОГО ТЕКСТІВ РОМАНУ С. ЖАДАНА «ВОРОШИЛОВГРАД»)

Дмитро ЗЮБА, Оксана ПОДВОЙСЬКА
МОВНО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТІВ НАТО НА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Ірина КОЗОРІЗ, Наталя ГОНЧАРЕНКО
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ ТА НЕСПРАВЖНІ ДРУЗІ ПЕРЕКЛАДАЧА ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Любов ЛЕТЮЧА, Ірина БОЧАРОВА
МОРБІАЛЬНА МЕТАФОРА ЯК СПОСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ГІБРИДНА ВІЙНА

Іван ЛОПУШИНСЬКИЙ, Володимир ДЕМЧЕНКО
«ДЕОКУПАЦІЯ» АНТРОПОНІМІВ ЯК МАРКЕР НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ТА ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ

Максим МЕЖЕЙНІКОВ, Оксана ПОДВОЙСЬКА
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН-ІНДУСТРІЇ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Ірина ОНИЩЕНКО, Аїда ТРОЦЮК, Валентина КИРИКИЛИЦЯ
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРУ АНГЛІЙСЬКИХ ЛЕКСЕМ ІЗ СУФІКСОМ -ER У ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Оксана ПОДВОЙСЬКА
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ ПІДРУЧНИКА З МАРКЕТИНГУ

Світлана РАДЕЦЬКА
СИНТЕТИЧНО-КОМПОЗИТНИЙ ХАРАКТЕР КІНОТЕРМІНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Світлана РАДЕЦЬКА, Євгенія ПЕТРЕНКО
МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО НОВОЇ ЛЕКСИКИ ТА ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ: ЗАГАЛЬНИЙ НАРИС ПРОБЛЕМАТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ МОВОЗНАВСТВА

Olena SHON
GENRE AND STYLISTIC SPECIFICITY OF FICTIONAL DIARY (A STUDY OF “THE LOST DIARY OF GEORGE WASHINGTON: THE REVOLUTIONARY WAR YEARS” BY J. TEAGUE)

ПЕДАГОГIКА

Oksana KRYCHKIVSKA, Nataliya LYSA
REMOTE PLATFORMS FOR DEVELOPING THE DIGITAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

Iryna KULIKOVA
KNOWLEDGE OF MARITIME VOCABULARY AS A CONDITION FOR THE COMPETITIVENESS OF A MARITIME SPECIALIST

Ірина КУЦЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Tamara PINDOSOVA
KAHOOT! AS GAMIFICATION TOOL IN MARITIME ENGLISH LESSONS

Viktoriia SMELIKOVA
TEACHING RISK ASSESSMENT IN MARITIME ENGLISH COURSE

Наталя СТЕЦЕНКО
ФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Оксана ТИМОФЄЄВА
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ДОДАТКОВИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Інна ЯКУШЕНКО, Олена ПРИХОДЬКО
ПРІОРИТЕТНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ-ДИЗАЙНЕРІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТЕХНІЧНОГО ЗВО В УМОВАХ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ