Випуск № 38 том 2, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Владислав КНЯЗЄВ
Баянна творчість Ф. Анжеліса (на прикладі творів малої форми)

Даниїла КОЛОТ
Інтеграція мультимедійних технологій у простір театру

Галина КОМАН
Декоративні елементи в архітектурі Станіславова 1920–1930-х рр.

Микола КРИПЧУК
Артпроєкт як динамічна форма розвитку масової культури

Оксана ЛАГОДА, Владислава ГУРДІНА, Тетяна МАЛІК
Принтування в дизайні текстильних виробів

Світлана ЛИСЮК
Виконавська діяльність майбутніх педагогів дитячих музичних і спеціалізованих шкіл

Олена ЛІТОВЧЕНКО
Художній образ як синтез компонентів хореографічної вистави

Лю Веньшу
Ідейно-світоглядні та образно-тематичні пріоритети композиторської творчості Володимира Рунчака

Юлія МАЙСТРЕНКО-ВАКУЛЕНКО
Формальні елементи мистецтва в рисунку бойчукістів: лінія та площина

Ірина МАСЛОВА-ЛИСИЧКІНА
Формування святкової традиції Києва на прикладі Дня Незалежності України

Юрій МЕЛЬНИЧУК
Театр і драматургія: нові риси традиційної опозиції

Олег МИКИТЮК, Андрій ЄРЬОМЕНКО
Становлення та розвиток акордеонно-баянної освіти Буковини у другій половині ХХ – на початку XXI століття

Віктор МИХАЛЕВИЧ
Специфіка радянської сатиричної графіки 20-х рр. XX століття на прикладі харківського часопису «Гаврило»

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Галина ЄНЧЕВА, Людмила ГАЛІЙ, Єлєна ТОМАШЕВСЬКА
Фразеологічні одиниці з топонімічним компонентом: лінгво-культурологічний та перекладознавчий аспект

Людмила ЖВАНІЯ
Особливості переосмислення образу Христа в драматургії Лесі Українки

Катерина ІВАНЧУК
Взаємодія адресанта й адресата у трансмедійному просторі

Катерина КРАВЕЦЬ
Вставлені конструкції у юридичному трилері Джона Ґрішема «Острів Каміно»

Ольга ЛІСОВСЬКА
Ренесансний тип особистості у творчості Лесі Українки (на матеріалі драм «Одержима», «У катакомбах»)

Olesia MINENKO, Yana SNISARENKO, Oksana SPIRKINA
Features of literary translation and interpretation in scientific discourse

ПЕДАГОГIКА

Олена КІН
Квінтесенція національної самосвідомості особистості

Oksana KOVALENKO, Tetyana CHERNYUK
Formation of high school teacher’s professional competence

Наталія КОЛОТІЙ
Роль невербальних засобів комунікації у формуванні іміджу майбутніх фахівців ІТ-індустрії

Павло КОЛЯСА
Структурно-функціональна модель формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів

Наталія КРАСНОВА, Галина СОРОКІНА, Ганна БАБАК
Використання методичного прийому «сенкан» на заняттях з іноземної мови

Алла КРОХМАЛЬ, Євгенія МОШТАГ
Розвиток потреби професійного самовдосконалення майбутніх викладачів іноземних мов

Лариса ЛАЗАРЕНКО
Контроль знань граматики англійської мови у студентів транспортних спеціальностей під час дистанційного навчання

Марія ЛИЗАК
Розвиток навичок говоріння під час вивчення теми «Підприємство»

Сергій МАСЛОБОЙЩИКОВ
Вступ у сценографію (простір у багатоскладовому драматичному образі)

Ірина МАХНОВСЬКА, Ірина КРУКОВСЬКА, Валентина КОВАЛЕНКО
Структура та змістове наповнення освітньо-професійної програми підготовки парамедиків у Житомирському медичному інституті

Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
Категоріальні ознаки часовості та позачасся в поезії Ліни Ланської

Наталя НЕСТОРУК, Альбіна ШАРКО
Актуальні аспекти комунікативних стратегій

Світлана ПОДОЛКОВА, Олена МЕДВІДЬ
Роль академічного письма в процесі наукового дослідження