Випуск № 58 том 2, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Сергій ОЛЕНИЧ
ПРАЦІ ІВАНА ФРАНКА З ІСТОРІЇ ОСВІТИ: КЛАСИФІКАЦІЯ І ПРОБЛЕМАТИКА

Роман ОРЛОВСЬКИЙ
«ФОТО-ДРАМА СОТВОРЕННЯ» ЧАРЛЬЗА ТЕЙЗА РАССЕЛА ЯК ВЕЛИКИЙ КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ ТВІР ТОВАРИСТВА ВАРТОВОЇ БАШТИ

Богдан ПАСКА
ПРИВАТНА ПРОФІЛАКТИКА ЯК МЕТОД БОРОТЬБИ КДБ ПРОТИ УКРАЇНСЬКИХ ДИСИДЕНТІВ У 1970‑Х РР.

Іван ПОПЧЕНКО
ПЕРЕДУМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ СКАУТСЬКОГО РУХУ: ВПЛИВ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ТА ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Микола ПРИХОДЬКО
ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ГУРТКІВ У ЛЬВОВІ – ПЕРША ЧВЕРТЬ 20 СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСУ)

Леррі РОНАЙ
ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛИХ ЦЕРКОВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ АВТОРИТАРНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УГОРЩИНИ У 30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Анна РУСЯЄВА, Марина РУСЯЄВА
ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ТЕМЕНОС В ОЛЬВІЇ ПОНТІЙСЬКІЙ

Лідія ФЕДИК
ІСТОРИКО-РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕПУ В СРСР І КИТАЇ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Юлія ПАНЧЕНКО
ОДЕСЬКИЙ МУЗИЧНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ САЛОН: ВІДРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ

Олександр ПЛАХОТНЮК
ОКРЕСЛЕННЯ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ СУЧАСНИХ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ БАЛЕТНОГО МИСТЕЦТВА В СОЦІАЛЬНО-СУСПІЛЬНІЙ ТА ЕСТЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНАХ

Ірина ПОЛЬСЬКА
ФЕНОМЕН АНСАМБЛЕВОЇ ДІАЛОГІЗАЦІЇ В СОЛЬНОМУ МУЗИЧНОМУ ВИКОНАВСТВІ

Тетяна ПОПОВА, Тетяна МАЛІК, Марина ВАСИЛЬЄВА
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕТНІЧНИХ МОТИВІВ В ЖІНОЧОМУ КОСТЮМІ СЛОБОЖАНЩИНИ У ПЕРІОД 60–80 РР. ХХ СТ.

Володимир РОПЕЦЬКИЙ
ЛЕМКІВСЬКА ОБРЯДОВА СИМВОЛІКА: РОЛЬ І МІСЦЕ В РОЗВИТКУ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Леся СЕМЧУК
ОДЯГОВА ВИШИВКА В КОЛЕКЦІЇ «МАЙСТЕРНІ МАГДИ ДЗВІН»: ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ

Наталія СИНКЕВИЧ
ФОЛЬКЛОРНІ ЗБІРКИ ДЛЯ ШКОЛИ В ОПРАЦЮВАННІ МИКОЛИ ЛИСЕНКА: ДУХОВНО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСАДИ

Вікторія СОЛОГУБ, Світлана ГРИНЕНКО
СПЕЦИФІКА ГІТАРНИХ ТВОРІВ ІСПАНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Тетяна ТРОФІМУК-КИРИЛОВА, Аліна КАРПЮК
ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОМОЦІЇ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ МІСТА

Валентина ТЮСКА, Людмила КАЗНАЧЕЄВА
МУЗЕЙНИЙ ПРОСТІР У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ

Євгенія ФІЛІМОНОВА‑ЗЛАТОГУРСЬКА
ВІДОМІ ПОСТАТІ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА ВІННИЧЧИНИ

Цзелян ЧЖАН
ВОКАЛЬНА МУЗИКА ЯК ФАКТОР ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ

Олена ЯКИМЧУК
ТРАДИЦІЇ ФОРТЕПІАННИХ ВАРІАЦІЙНИХ ЦИКЛІВ У «СИМФОНІЧНИХ ВАРІАЦІЯХ» ЛЮДМИЛИ ШУКАЙЛО

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Лілія ТЕРЕХОВА, Олексій ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ, Неля СТЕПАНЮК
ОСОБЛИВОСТІ НАРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ РОМАНУ ДЖ. ЛОНДОНА «THE CALL OF THE WILD»

Алла МАКАРЕНКО
ХУДОЖНІЙ СВІТ ЛІРИКИ ДАРІЇ РИХТИЦЬКОЇ

Мар’яна МАРКОВА
ВОЄННА ОБРАЗНІСТЬ У ЛЮБОВНІЙ ЛІРИЦІ ПЕТРАРКІЗМУ

Ірина ОЛЕКСАНДРУК
ТЕОРІЯ СЕМАНТИЧНИХ СТАНІВ ЯК ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЕКСПЛІКАЦІЇ ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Інна ПОДГУРСЬКА, Мирослава СЕНЮК
ХРИСТИЯНСЬКІ МОТИВИ В РОМАНІ МАРГАРЕТ ЕТВУД «ОПОВІДЬ СЛУЖНИЦІ»

Mariya POPOVA
CONCEPTUALIZATION OF BEAUTY IN THE CREATIVITY OF MISTY POETS (POETRY OF SHU TING AND GU CHENG)

Oksana PRYSIAZHNIUK, Kostiantyn PRYSIAZHNIUK
SPOŁECZNO-KULTUROWY ASPEKT ZMIENNOŚCI JĘZYKOWEJ

Світлана РЕВУЦЬКА, Ганна УДОВІЧЕНКО
ДУХОВНІСТЬ МАГІЧНОГО РЕАЛІЗМУ

Ольга РУБЧАК, Раїса ЛЕНДА
ПЕРЕКЛАД ТРАНСПОРТНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СФЕРИ БУДІВНИЦТВА ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Микола СТАСИК
СПІВВІДНОШЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ Й ХУДОЖНЬОГО ДОМИСЛУ ТА ВИМИСЛУ В РОМАНІ Д. ВОРОНСЬКОГО «САМІЙЛО КОШИЧ – КОЗАК-ЛЕГЕНДА»

Галина ФІЛЬ, Ірина ПАТЕН
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ З ЛЕКСЕМОЮ «КІНЬ» ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР

Galyna TSAPRO, Anhelina SLIEPUSHOVA
AMERICAN ANIMATED SERIES: ANALYSIS OF FAMILY CONVERSATIONS

ПЕДАГОГIКА

Фахрия Ариф кызы МАМЕДОВА
МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Ганна МИЦИК, Альона БАБІЧЕНКО
ВИКОРИСТАННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В ПОПЕРЕДЖЕННІ ДИСЛЕКСІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Halyna NIKOLAI
MEANDERS OF TEACHERS’ MUSICAL PEDAGOGICAL TRAINING IN UKRAINE AND POLAND: HISTORICAL-PEDAGOGICAL DISCOURSE

Тетяна ПИЛАЄВА
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ АВСТРАЛІЇ

Віталій ПОЛИВАНЮК
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Тетяна ПОЛЯКОВА, Вікторія САМАРІНА
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ –НАСЛІДКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Вікторія ПРОКОПЕНКО
НАВЧАННЯ УПРОДОВЖ ЖИТТЯ ЯК УМОВА ЦІЛОЖИТТЄВОГО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ (МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ)

Катерина ПУГАЧОВА, Олеся ЖОВНИЧ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ МЕДІА У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Maryna RYZHENKO, Olena ANISENKO, Lyudmyla SEMENOVA
USING THE INTERACTIVE WHITEBOARD IN ENGLISH LESSONS AT UNIVERSITY

Інна САХНЕВИЧ, Христина ВІНТОНІВ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ: ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

Ірина СВІРЕПЧУК
ІНТЕРНЕТ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Надія СЕНЬОВСЬКА
АНАЛІЗ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, НАПИСАНИХ НА МІФОЛОГІЧНІЙ ОСНОВІ: ВИОКРЕМЛЕННЯ «СПРАВЖНІХ» МІФІВ

Тарас СЕРМАН, Леся СЕРМАН, Роман ФАЙЧАК
СТАН ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ПРИКАРПАТТЯ

Олег СТЕЧКЕВИЧ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

Олеся СТОЙКА
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УГОРЩИНІ

Інна СТРАЖНІКОВА
ФУНКЦІЇ, КРИТЕРІЇ ТА ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ В ІСТОРІОГРАФІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ ГАЛИЧИНИ ТА БУКОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Тетяна ТАРНАВСЬКА, Наталія ГЛУШАНИЦЯ
ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Ольга ФЕДЬКО
ОСНОВНІ ТРУДНОЩІ ПРИ ВИВЧЕННІ/ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Марія ФЕНКО, Зоряна МАЦЮК
STORYLINE ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Наталія ЦУКАНОВА
АЛЬТЕРНАТИВНІ ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Роман ЧОПИК, Сергій БИКІВ
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВОГО СПРЯМУВАННЯ

Тетяна ШВЕЦЬ
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОНЛАЙН ТЬЮТОРИНГУ В СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ