Випуск № 61 том 2, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Юлія КУРДИНА
БІБЛІОТЕКА ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ: ІСТОРІЯ БУДІВНИЦТВА (ЕТАП БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ 1929–34 РР.)

Сюзанна МОТРУК
ДІЯЛЬНІСТЬ БРИТАНКИ ФЛОРИ САНДЕС (1876–1956): НА ПЕРЕТИНІ МИНУЛОГО І СУЧАСНОГО

Роман ОФІЦИНСЬКИЙ, Юрій ІСАК
ОБРАЗИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ВІД 2014 Р. ДОНИНІ

Сергій ПИВОВАРОВ
ПІДПЛИТОВЕ ПОХОВАННЯ З ЛІТОПИСНОГО ОНУТА (ДО ПРИЧИН ПОЯВИ ТРАДИЦІЇ)

Петро ПРИХОДЬКО
ТЕХНОЛОГІЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА (2010–2014)

Anatoly SLYUSARENKO, Valentyna KURYLIAK
THEOLOGICAL DISCUSSIONS OF THE PIONEERS OF THE SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH ON THE FOURTH COMMANDMENT (BY THE MATERIALS OF THE PRIMARY SOURCES)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Кристина ДОНЦОВА-ПУШЕНКО
ХОР І. ГАЙДЕНКО «АНГЕЛИ ЗНИЖАЙТЕСЯ» НА ТЕКСТ Г. СКОВОРОДИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ВОКАЛЬНО-ХОРОВИЙ АНАЛІЗ ТВОРУ

Максим ЖДАНОВ
СПЕЦИФІКА ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОЕМИ-КАНТАТИ «ГАМАЛІЯ» М. СКОРИКА

Нажет КАРІМ
КОМПОЗИЦІЙНІ ЗАСАДИ КАЛІГРАФІЧНИХ АРКУШІВ ПРАКТИКИ «СІЯ МАШК» ХVI–ХІХ СТОЛІТЬ

Юлія КАРЧОВА
НАРОДНОПІСЕННЕ ВИКОНАВСТВО У ТВОРЧОСТІ МАР’ЯНИ САДОВСЬКОЇ

Владислав КНЯЗЄВ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАЯНІСТА-АКОРДЕОНІСТА

Аурелія КОЛЄСНІКОВА, Оксана ПАСЬКО
ЕТНІЧНІ ШРИФТИ ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОГО ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Лілія КРАВЧАК
ДІАЛОГІЧНА ПОБУДОВА АРТ-ПРОСТОРІВ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

Оксана КУПРІЙ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ МЕТАМОДЕРНІЗМУ В ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ

Наталія ЛИЧКОВСЬКА
ІНВАРІАНТНІСТЬ ТВОРЧОСТІ АКТОРА В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ: ДО ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ

Лі ЧЖИ
ДО ПРОБЛЕМИ СИНТЕЗУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Валентина МАТЮШЕНКО-МАТВІЙЧУК
ДИВОВИЖНІСТЬ ТАЛАНТУ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ГАЛИНИ СУХОРУКОВОЇ У ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОГО ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА (ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Христина НАГОРНЯК, Ірина МАКСИМЛЮК
МИХАЙЛО СТАНКЕВИЧ ЯК НАУКОВИЙ КЕРІВНИК ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Катерина КАЛИНИЧ, Алла САЖИНА
МЕТАЖАНРОВА МАТРИЦЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО РОМАНУ: ЗЕДІ СМІТ «ПРО КРАСУ»

Юлія КАРАЧУН, Вікторія БОЯН
АНГЛОМОВНИЙ ГУМОР ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Юлія КАРАЧУН, Ольга ТРЕТЯК
АНГЛОМОВНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ВЛАДИ

Інна КОЗИНЕЦЬ
ВІДОБРАЖЕННЯ ВІЙНИ У МОВІ КРІЗЬ ПРИЗМУ НЕОЛОГІЗМІВ

Наталія КОЛОМІЄЦЬ, Наталя ЯРЕМЕНКО
ЖАНР СОНЕТУ В ЛІРИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ: ТИПОЛОГІЯ ТА ПОЕТИКА

Оксана КУНЦЬО
ГРАМАТИЧНА МОТИВАЦІЯ: ОГЛЯД КОГНІТИВНИХ ПІДХОДІВ ДО СИНТАКСИСУ

Наталія ЛЕБЕДЄВА, Валентина ТИМКОВА
ПРАГМАЛІНГВІСТИКА: ПРАГМАТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ

Тетяна МАСЛОВА, Людмила ВЛАСЮК
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АЛЮЗІЙ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Юлія МАСЛОВА
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВОРОГА В ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНИ ВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Лідія НАРІЖНА
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ

Тетяна НАУМОВА, Людмила ПОНОМАРЬОВА
«ТІЛЬКИ ТУТ НЕ ТУЛА!» (МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОПОЗИЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ «МОСКОВІЯ – УКРАЇНА» В ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «ХМАРИ»)

ПЕДАГОГIКА

Lyubov KARPETS, Iryna SOINA
MODERN VISION OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES

Тетяна КАЧАК, Христина КУЛЬЧАК
ІНФОГРАФІКА ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО МАТЕРІАЛУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Юлія КЛОЧКОВА
ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЯКОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Катерина КОВАЛЬОВА, Лариса ДУДІКОВА, Алла КОНДРАТЮК
ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВИХ ІГОР НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ірина КОЗЛОВСЬКА, Оксана ЧОРНОПИСЬКА, Остап ЗАЯЦЬ
САКРАЛЬНА АРХІТЕКТУРА ЯК ЗАСІБ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ УКРАЇНИ: КРАЄЗНАВЧИЙ ПІДХІД

Ірина КОЗУБСЬКА, Інна БОРКОВСЬКА, Інна АНТОНЕНКО
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ БІОІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ

Алла КРОХМАЛЬ
ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ПОЗИЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЯК ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Alina KRUK, Ruslana KULBANSKA, Rymma MONASTYRSKA
MIND MAPPING TECHNIQUE IN TEACHING PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN LANGUAGES

Анжела КУЗА
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Леся КУШНІР, Інеса ХМЕЛЯР, Оксана ШЕЛЕВЕР
EDTECH В ОСВІТІ: ПЕРЕВАГИ, РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

Галина ЛИСАК, Романа СІРЕНКО, Лідія ЧЕРЕДНИК
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Любов ЛІКАРЧУК
ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Наталія ЛОБАЧ, Марина САЄНКО, Людмила ІСИЧКО
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вікторія ЛУЧКЕВИЧ
ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Оксана МАКСИМ’ЮК, Іванна СТРУК
СЛОВА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ У ЛІНГВОДИДАКТИЧНОМУ ВИМІРІ

Ганна МИЦИК
РОЛЬ НАВЧАЛЬНО-ЛОГОПЕДИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Олександр МОЛДОВАН, Олександр ШЕВЧЕНКО
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ

Алла МОРЕНЦОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ЛІНГВІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Anzhela NIKISHYNA, Zhanna DIDENKO, Iryna MAKSYMOVA
THE IMPORTANCE OF POSITIVE REINFORCEMENT IN TODAY’S TEACHING

Ярослава Падалко, Оксана СЛАБА
ЗНАЧЕННЯ МЕДІАОСВІТИ ТА МЕДІАГРАМОТНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Антоніна ПАК
МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗІВ

Оксана ПЛОХОТНЮК
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ