Випуск № 48 том 3, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Галина АНТОНЮК, Ліля ЧЕРНИШ
Організація тестування засобами Moodle при вивченні німецької мови як другої іноземної

Кіра БАЙША
Ресурси CLIL-технології у вирішенні професійних і освітніх завдань підготовки здобувачів технічних ЗВО

Юлія БРАЙКО, Світлана РАДЕЦЬКА
Неологізми у текстах публіцистичного стилю

Наталія БАШУК
Концепт «РОБОТА/ ARBEIT» в українській та німецькій лінгвокультурах

Юлія ВАХНІНА, Ірина КОЗОРІЗ
Структурно-семантичні особливості епонімів

Марія ВІННИЧЕНКО, Ірина КОЗОРІЗ
Роль кольоронайменувань політичних партій ФРН (на матеріалі німецькомовних публіцистичних текстів)

Yuliia HLAVATSKA
Fake news: scientific approaches of its investigation

Yuliia HOLOVATSKA, Oksana YAREMA, Lesia MYKHAILYSHYN
Functioning of latinisms in english and ukrainian legal texts

Tetiana HONCHAROVA-ILINA
The problem of foreign language anxiety as an affective filter in second language acquisition

Руслана ГОНЧАРУК
Вербалізація концептів «freundschaft» та «liebe» в німецькомовній дитячій літературі (на матеріалі роману А. Зоммер-Боденбург «Der Kleine Vampir»)

Марина ДМИТЕРКО, Оксана ПОДВОЙСЬКА
Специфіка німецько-українського перекладу наукових текстів з галузі логістики

Ганна ДУДНІК, Лада ДАНІК
Англомовні запозичення в засобах масової інформації та особливості їх перекладу

Ганна ЗУБЧЕНКО, Оксана ПОДВОЙСЬКА
Номінальний стиль у німецькомовній технічній літературі

Наталія КАРПЕНКОВА
Секція «письмо» міжнародного тесту IELTS: специфіка другого завдання та рекомендації щодо написання

Любов ЛЕТЮЧА, Ірина БОЧАРОВА
Застосування метапредметного підходу під час навчання іноземній мові в умовах on-line

Наталія ЛОСКУТОВА
Структурно-змістовний аналіз новорічних звернень Еммануеля Макрона

Олена МАЗУР, Анастасія ЯРМОЛЮК
Фактори перекладності метафор у науково-публіцистичних текстах

Світлана МАРТИНЕНКО, Наталя ГОНЧАРЕНКО
Новітні тенденції онлайн викладання іноземної мови

Olena MUKHANOVA, Olena SHEPELIEVA
Linguocultural specifics of the language of animation as text

Богдан НАГРИБЕЛЬНИЙ
Методика використання застосунку Word It Out на заняттях з англійської мови

Євгенія ПЕТРЕНКО
Аналіз комбінаторики та семантики ядерних емотивів-номінативів на позначення «розпачу» з іменниками в українській, російській, англійській та німецькій мовах

Tamara Pindosova
Warm-up at english lessons for marine navigators

Оксана ПОДВОЙСЬКА, Лідія ЗВАРИЧ
Авіаційна лексика у виробничому романі «Аеропорт» А. Гейлі: перекладацький аспект

Наталя СТЕЦЕНКО
Домашнє читання як засіб формування іншомовної професійно-комунікаційної компетентності студентів технічних університетів

Zinaida TSCHEPURNA
Der fremdsprachenunterricht an der Nationalen Technischen Universität der Ukraine „Igor Sikorskiy polytechnisches institut“: die rationalisierungsmethoden

Катерина ШЕРЕМЕТА
Корпусне дослідження освітніх термінів фахової мови вищої освіти США

Інна ЯКУШЕНКО, Олена ПРИХОДЬКО
Методологічні засади укладання навчального посібника для підготовки студентів старших курсів до складання ЄВІ з іноземної мови