Випуск № 52 том 2, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Ірина ЗБИР
ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНОЗНАВСТВА КОРЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ ХАНҐУК – НАДІЙНИЙ ФОРПОСТ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ, АБО ПРО РОБОТУ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОРУМУ «НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОРЕЙСЬКИЙ ПІВОСТРІВ» (7 березня 2022 р., м. Сеул, Республіка Корея)

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Володимир СТАРКА, Микола ГЛІБІЩУК
ПРАКТИКА ПОРУШЕННЯ «СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ЗАКОННОСТІ» ПРИ УТВЕРДЖЕННІ РАДЯНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ОБЛАСТЯХ (1944 – 1950-і рр.)

Денис КРАСНОСІЛЕЦЬКИЙ
З ПРОТОКОЛІВ ДОПИТІВ ПРО МАРІЮ ГОЛЬЧЕВСЬКУ

Ірина КУЧЕРА, Тетяна ГАЙНАЛЬ, Ростислав ДАНИЛЯК
ВПЛИВ МОСКВОФІЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАЦІЙНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (1914 – 1915)

Марія ЛИСА, Юрій ЙОСИПІВ, Назарій ТУЗ
МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ ВАСИЛЕНКО – ПРАВОЗНАВЕЦЬ, АДВОКАТ, ОСНОВОПОЛОЖНИК УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ НАУКИ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Антон КАРМАЗІН, Ірина ДУБРОВІНА
ГАЗЕТНА ПЕРІОДИКА ЯК ОПИС ЖИТТЄВИХ ТА ТВОРЧИХ ПОДІЙ МИХАЙЛА ВЕРИКІВСЬКОГО

Владислав КЛІВАК
ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ВІРТУАЛЬНИХ ВИСТАВОК

Наталія КОЛЯДА
СОНАТА ДЛЯ СКРИПКИ СОЛО В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ХХІ СТ.: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОСМИСЛЕННЯ ЖАНРУ

Ольга КОНОВАЛОВА
КОРАЛИ І БУРШТИН У КОМПЛЕКСІ ПРИКРАС УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СТРОЮ: ІСТОРИКО-СИМВОЛІЧНІ ВИМІРИ

Олена ЛІТОВЧЕНКО
МІЗАНСЦЕНА ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ФОРМИ ЯК ВИРАЗНИЙ ЗАСІБ У СЦЕНІЧНОМУ ТВОРІ

Лу ТУНЦЗЕ
ВОКАЛЬНИЙ ЦИКЛ І. ГАЙДЕНКА «ДІВЧИНО, ХМЕЛЮ…» ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЛІЛОГУ КУЛЬТУР У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНІЙ МУЗИЦІ

Христина МАТВІСІВ, Руслан ГАЛИШИЧ, Ольга МЕР’Є
ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ КИРИЛИЧНИХ ШРИФТІВ У ДИЗАЙНІ ОДЯГУ УКРАЇНСЬКИХ БРЕНДІВ

Євген НИЩУК
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ «ШЛЯХУ ГЕРОЯ» В МОНОВИСТАВІ «МОМЕНТ КОХАННЯ» НАЦІОНАЛЬНОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ІМЕНІ І. ФРАНКА (РЕЖИСЕР Т. ЖИРКО)

В’ячеслав ПОЛЯНСЬКИЙ
ФОРТЕПІАННЕ ДЖАЗОВЕ ВИКОНАВСТВО І МУЗИКА АКАДЕМІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ: НОВИЙ СИНТЕЗ

Marharyta PUHACHENKO
EXISTENTIAL COMPONENT OF HUMAN APPEARANCE IN THE CONTEXT OF CHOOSING AND WEARING BIJOUTERIE

Віолетта РАДОМСЬКА
ВАРІАТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 – ДИЗАЙН В РЕАЛІЯХ ВОЄННОГО СТАНУ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Катерина КУЧМАК
ЕЛЕМЕНТАРНІ ПАРАДИГМАТИЧНІ КЛАСИ ГІДРОНІМІВ ПЕРШОЇ ВІДМІНИ МІШАНОЇ ГРУПИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Світлана ЛИЧУК
ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В НАЗВАХ ОДЯГУ ПОКУТСЬКИХ ГОВІРОК (НА МАТЕРІАЛІ СІЛ СТЕЦЕВИ І СТЕЦІВКИ)

Олена МАТЕРИНСЬКА, Тетяна МУЗИКА
ПОКОЛІННЯ ПОСТ-МІЛЕНІАЛІВ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ

Ганна ОВСЯНИЦЬКА
ВІЗІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО САКРУМУ В ПОЕЗІЯХ І. ТИМОЧКО

Віктор РАЗЖИВІН
ПЕРЕМОГА ЗВИЧНИХ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ НАД ПОЛІТИЧНИМИ ПЕРЕКОНАННЯМИ ЗА РОМАНОМ ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА «НЕХАЙ КВІТНЕ АСПІДИСТРА»

Світлана РЕВУЦЬКА
РИТОРИКО-МОВЛЕННЄВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕДАГОГIКА

Лариса КОРНИЦЬКА
КОЛЬОРОЗНАВСТВО В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ

Тамара КОРОСТІЯНЕЦЬ
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Руслан КРАВЕЦЬ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Alina KRUK
THE BENEFITS OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT (VLE) IN TEACHING ESP

Надія ЛАНЧУКОВСЬКА, Андрій ШАЛЬОВ, Людмила НЕЇЖПАПА
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Микола ЛЕВЧЕНКО, Світлана ФЕДЕНЬКО, Анатолій ФОРОСТЯН
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Леся ЛИМАР
ОСНОВНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ-МЕДИКІВ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Петро ЛІВАК, Ірина КОРЖЕНКО, Лілія БУТКЕВИЧ
ЗАСТОСУВАННЯ ГАРЯЧОГО ГІДРОКОМПРЕСУ У МАСАЖІ ПРИ ЛІКУВАННІ МІОФАСЦІАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ

Світлана ЛУК’ЯНЧУК, Марина КОМОГОРОВА
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ІНШОМОВНОГО ЧИТАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛУ КАЗОК

Світлана ЛУПАРЕНКО
СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.)

Оксана МАКСИМ’ЮК, Іванна СТРУК
СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ПРИКМЕТНИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Аліна МАРТІН
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК СКЛАДИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРИРОДИ Й СУСПІЛЬСТВА

Оксана МАРЧУК, Тетяна ДЕМ’ЯНЧУК, Маргарита ШКАБАРІНА
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

Рагим МАДЖНУНОВ
РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ В ТБИЛИСИ В НАЧАЛЕ XIX-XX ВВ

Світлана МЕДИНСЬКА
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ: АНАЛІЗ ПРОВІДНОГО СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Оксана МКРТІЧЯН
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЗДО

Алла МОРЕНЦОВА
ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Сергій МОСКАЛЕНКО
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ РОЗВИНЕНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ОПЕРАТИВНОГО РІВНЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ