Випуск № 60 том 1, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Юрій ВОЙТЕНКО
СТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕЛІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ БАЛТІЇ У ПОСТАРДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

Петро ГАВРИЛИШИН
ВЗАЄМОДІЯ БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА З УКРАЇНСЬКИМИ ДЕРЖАВНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

Світлана ГАВРИЛЮК, Валентина НАДОЛЬСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛИНСЬКОЇ ТА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УТОПІК У 1960-Х – 1980-Х РР.

Оксана ГОРБАЧИК, Олександр КОЗІЙ
СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ З ПИТАНЬ ПАЛЕСТИНИ (ЮНСКОП) (ТРАВЕНЬ–СЕРПЕНЬ 1947 РОКУ)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Олександр БЕРЛАЧ, Ярослав ЛЕЛИК
ПОШТОВА МАРКА І ЛИСТІВКА – СВІТОВИЙ ТРЕНД РЕПРОДУКТИВНИХ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ ТА ГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Ірина БЕРМЕС
ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ХОРОЗНАВСТВА

Liudmyla BOIKO, Olha BOIKO, Svitlana OBORSKA
ERGONOMIC ASPECTS OF MODERN WORKSPACE DESIGN: COWORKING CENTRES

Антоніна БОЙЧУК
НАРИСИ ФОРМУВАННЯ ЕСТРАДНОГО СПІВАКА УКРАЇНИ У ПАРАДИГМІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Світлана БОРИСОВА, Ганна КОНДРАТЕНКО, Олександр ПЛОХОТНЮК
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ДУХОВИКІВ У ПРОЦЕСІ КОЛЕКТИВНОГО МУЗИКУВАННЯ

Станіслав БУШАК
ОБРАЗ КОЗАКА МАМАЯ В СКУЛЬПТУРНИХ ТЕХНІКАХ

Злата ВЕЛИЧКО-СОЛОМЕННИК
СУЧАСНЕ ВИХОВАННЯ ХОРОВОГО ДИРИГЕНТА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ УКРАЇНИ: ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ

Дмитро ГОЛОБОРОДОВ
ВИКОНАВСЬКІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МУЛЬТИІНСТРУМЕНТАЛІЗМУ В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Станіслав ГУМІНЮК, Оксана РИНДЕНКО
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРІВ ВІДЕНСЬКОЇ КЛАСИКИ В КОМЕНТАРЯХ АЛЬФРЕДА БРЕНДЕЛЯ (ДО ПИТАННЯ СТИЛЮ ВИКОНАВСЬКОГО КОМЕНТАРЯ)

Наталія ДЗІЗІНСЬКА
СКРИПКОВІ РАПСОДІЇ БЕЙЛИ БАРТОКА: ДЖЕРЕЛА ТЕМАТИЗМУ ТА ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Анна АЛІМОВА
ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ ЗАСОБІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ХУДОЖНІХ ПЕРСОНАЖІВ ІЗ ФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Антоніна АРТЕМЕНКО
ПЕРЕПИТУВАННЯ В ЛІНГВІСТИЧНОМУ РАКУРСІ

Олена БЕЖАН
«ЛІТЕРАТУРА ФАКТУ» В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ДО ТЕОРІЇ ПИТАННЯ

Світлана БЕРНАЦЬКА
ХАРАКТЕР ДЕТЕРМІНУВАЛЬНОГО ФАКТОРА СИТУАЦІЇ ОБ’ЄКТИВНОЇ НЕОБХІДНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Мар’яна ВОТЬКАНИЧ
ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ РУМУНІЇ

Ірина ГАВРИЛОВА, Діана ПРИДОРОЖКО
УСТАЛЕНІ СЛОВЕСНІ КОМПЛЕКСИ В НІМЕЦЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Larysa HAPONENKO
TEACHING VOCABULARY IN THE PRIMARY SCHOOL ENGLISH CLASSES

Людмила ГМИРЯ, Валентина ЗАСКАЛЕТА
МОРФОЛОГІЧНІ ТА ДЕРИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ ВОЄННОГО ЧАСУ

Крістіна ГОЛОВЕНКО
ВНУТРІШНЯ ФОРМА МЕТАФОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ HEART / СЕРЦЕ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Yuliia HONCHAROVA
DECONSTRUCTIONIST THEORY OF AUTOBIOGRAPHICALITY: BACKGROUNDS AND PROSPECTS

ПЕДАГОГIКА

Олена БАЙРАМОВА, Тетяна ГОЛУБЕНКО, Світлана МАЛАЗОНІЯ
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ МОДЕЛІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

Вікторія БАЛАКІРЄВА
ДІАГНОСТИКА ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Наталя БЕЗСОНОВА, Євгенія МАКАРСЬКА, Ірина ГЛАДКИХ
РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ І ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

Ірина БЕРЕЗНЕВА
СПЕЦІФІКА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Олена БЄЛОВА
ДЕТЕКЦІЯ ПРОСОДИЧНОГО РІВНЯ МОВЕННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЛОГОПАТОЛОГІЄЮ

Василь БІЛОШИЦЬКИЙ
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Людмила БЛИЗНЮК, Ольга ГВОЗДЯК, Тетяна СВИДА-СУСІДЕНКО
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Юлія БЛУДОВА, Олена ІЛЬЇНА
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Оксана БОРОВЕЦЬ, Олена СІРМАН, Юлія КОПЕЛЬ
ОСОБЛИВОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Марина ВОЛОШЕНКО
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА І ЗАСОБИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Olena HALAI
ORAL CORRECTIVE FEEDBACK AS AN EFFECTIVE LANGUAGE TEACHING STRATEGY

Олена ГЛАДКА
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Maryna HLUKHOVSKA
ENGLISH PHRASAL VERBS OF AVIATION ENGLISH: STAGES AND TECHNIQUES OF TEACHING

Юлія ГОЛОВАЦЬКА
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Ігор ГРИЩЕНКО
РОЗВИТОК ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Oksana HURAL, Larysa LOMAKINA, Natalia DYCHKA
FEATURES OF NON-TRADITIONAL FORMS OF FOREIGN LANGUAGE LESSONS

Ольга ДЕРБАК, Катерина ПЕЧЕРНА, Тетяна ЯКОВЛЕВА
ГРУПОВА РОБОТА ОНЛАЙН НА УРОЦІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ

Наталія ДІДЕНКО, Олена ПОЛІНОК
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Наталія ДІДО
ДО ПИТАННЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Руфіна ДОБРОВОЛЬСЬКА
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ФЕНОМЕНУ МУЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США

Наталія ДУНА, Валерія ЮРЧЕНКО
«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА – АНГЛІЙСЬКА МОВА»: МОДЕЛЬ І СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ