Випуск № 61 том 1, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Raida AMIRBAYOVA
THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL INSTITUTIONS FOR CHILDREN DEPRIVED OF PARENTAL CARE IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN (1991–2015)

Юрій ВОЙТЕНКО
ПОРІВНЯННЯ ПЕРШИХ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ І КРАЇН БАЛТІЇ ЗА ВІДНОВЛЕНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ

Петро ГАВРИЛИШИН
ЖИТТЯ БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА ПІД НІМЕЦЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ (1941–1944)

Богдан ГЛІНКА
ПОДАНКОВА ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ У 1920-Х РР.

Владислав ЄГОРОВ
В.Б. АНТОНОВИЧ І ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА УКРАЇНСЬКУ ІНТЕЛІГЕНЦІЮ

Alina IVANENKO
WORK PRACTICES OF LOCAL CRIMINAL COURTS IN THE TERRITORY OF CHERNIHIV AND SUMY REGIONS DURING THE GERMAN OCCUPATION (1941–1944)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Yuriy BAI, Tatiana OLIYNYK
MUSICAL FORM AND MUSICAL STYLE AS UNITS OF INTONATION AND MEANING PROCESS

Орися БАЛАНКО, Микола БАЛАНКО
СПЕЦИФІКА ІНТЕРПРЕТУВАННЯ ТВОРІВ ЕПОХИ БАРОКО ДЛЯ СОПРАНО І СОЛЮЮЧОЇ ТРУБИ

Інеса БЕРЕНБЕЙН
КАМЕРНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРТЕПІАННОЇ ТВОРЧОСТІ М. ЛИСЕНКА ЯК ВИЯВ НАЦІОНАЛЬНОГО РОМАНТИЧНОГО ФЕНОМЕНУ

Наталія БОНДАРЕНКО, Оксана ПАСЬКО
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДИЗАЙНУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Світлана БОРИСОВА, Поліна КІЙЧЕНКО
ГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ФУТБОЛКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНТІВ: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК

Альона БОРШУЛЯК, Надія ЛАВРЕНТЬЄВА
Й. БАХ – Б. ЯВОРСЬКИЙ – М. ЛЕОНТОВИЧ: СИМВОЛІЧНІ ПЕРЕТИНИ ТВОРЧОСТІ

Оксана ГОРОЖАНКІНА
ФЕНОМЕН АВТОРСЬКОЇ ПІСНІ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ

Ярослава ГРИЦЕНКО
СЕМІОТИЧНІ ТА ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ АСПЕКТИ ТІЛЕСНОСТІ В СУЧАСНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ

Юлія ГРИЦУН, Вікторія ШУБІНА, Олена СПОЛЬСЬКА
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Росіна ГУЦАЛ
ІСТОРІЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ: УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКА МИСТЕЦЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

Євген Дашак
«ШІСТЬ П’ЄС ДЛЯ ФОРТЕПІАНО» ЙОЗЕФА МАРКСА В КОНТЕКСТІ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИХ ПОШУКІВ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Olha DENYSIUK, Hanna KHABAZ
POLISH ART IN PORTUGAL: TO THE QUESTION OF CONTEMPORARY POLISH-PORTUGUESE ARTISTIC RELATIONS

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Валентина АВРАМЕНКО
КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Марина БАБЕНКО-ЖИРНОВА, Людмила НЕЧАЮК
КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ ЗБІРКИ ОПОВІДАНЬ «Я, КЛАВДІЯ» НАДІЇ ВАРХОЛ

Олег БАГАН, Наталія СЛАВИЧ
РОЗВИТОК ІДЕЙ НАЦІОНАЛІЗМУ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК» (1923–1931)

22

Тетяна БАНДУРА
ПРОБЛЕМА ПОСТКОЛОНІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В РОМАНІ ЧИМАМАНДИ НГОЗІ АДІЧІ «ЛІЛОВА КВІТКА ГІБІСКУСА»

Афлатун Шюкюр БАХШАЛІЄВ
САМЕД ВУРГУН У КАЗАХСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

Лесь БЕЛЕЙ
ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПИСЕМНОСТІ В УКРАЇНІ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ольга БУРКО, Настасія ІВОНЧАК
ЩОБ ПРИЙШЛА ВЕСНА АБО НЕЗГАСНЕ КОХАННЯ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ДО МАРІЇ ЗАГІРНЬОЇ НА ТЛІ РУКОПИСНОГО ЖУРНАЛУ «ВЕСНА» (ДО 160-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ)

Єлизавета ВЕРГУН
СПЕЦИФІКА ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОМАНУ ДЖОДЖО МОЙЕС «ДІВЧИНА, ЯКУ ТИ ЗАЛИШИВ»

Ангеліна ГУМЕННА, Тетяна ЗАДКО
ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ З АРАБСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ (НА ПРИКЛАДІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ)

Валентина ДРОБОТЕНКО
ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У НОВИННОМУ МЕДІАДИСКУРСІ

Тетяна ЗАБОЛОТНА
НЕВЕРБАЛЬНІ ТА ВЕРБАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ

Наталя ІВАНИЦЬКА, Лілія ТЕРЕЩЕНКО
МІЖМОВНЕ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНЕ ПРОФІЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПОСАДИ В ЖАНРІ «ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЮ»

ПЕДАГОГIКА

Марія БІЛОКОПИТОВА, Карина ОСТРОВСЬКА
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Олена БОЙЧУК
ОСВІТНЬО-ІГРОВА ПЛАТФОРМА LEARNINGAPPS ЯК ДОПОМІЖНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Оксана БРОВКІНА, Карина ТУРЧИН
РОЛЬОВІ ІГРИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Наталія БУЛГАРУ, Олена РАДІУС
ОСНОВНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Зоряна ВАКОЛЯ, Світлана ЛИСЕНКО, Ганна КОСТЮШКО
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Тетяна ВАСЮТІНА, Вікторія ВОЛОШИНА, Юлія САЄНКО
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Лілія ВЄЙЛАНДЄ, Любов ПРОКОФ’ЄВА
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ

Юлія ВОЛИНЕЦЬ, Надія СТАДНІК, Тетяна ПАНЧЕНКО
МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Maryna VOLOSHENKO
THE RESULTS OF A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVELS OF PROFESSIONAL READINESS OF FUTURE SPECIALISTS IN SOCIONOMIC SPECIALTIES TO FORM A CONSCIOUS PARENTING IN YOUTH

Катерина ГАЛАЦИН, Алла ФЕЩУК, Ольга ЯРОШЕНКО
РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ніна ГОРДІЙ
ПРЕДМЕТНО-ІГРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Юлія ГРИЩУК
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ, РІВНІ РОЗВИНЕНОСТІ ДІАГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ВВНЗ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Катерина ДЕРЕКА
РОБОЧІ ЗОШИТИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В КОЛЕДЖАХ

Юрій ДЕЯК, Михайло ДЕЯК, Тамара ІЩЕНКО
НАВЧАННЯ ФАХОВОГО ГОВОРІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ПРИ НАВЧАННІ У НЕМОВНОМУ ЗВО

Наталія ДОЦЕНКО
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ОНЛАЙН СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Nataliia DIACHUK
PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE LISTENING SKILLS

Fedir ZAGURA
JUSTIFICATION OF MODELLING METHOD APPLICATION FOR CONSTRUCTING THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT AT MULTIDISCIPLINARY INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Катерина ЗОЗУЛЯ
СТАНОВЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

Ольга ІВАННІКОВА, Тетяна ГАРАЧУК
МОВНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Олена ІОНОВА, Світлана ЛУПАРЕНКО
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Ленмара ІСМАІЛОВА
ІННОВАЦІЇ У МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Тетяна КАРАВАЄВА, Лідія ШВЕЛІДЗЕ
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ