Випуск № 44 том 2, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Юлія КУЛІШ
Особливості трактування портретних образів у мистецтві українського авангарду

Наталія ЛОПУХОВА
Розвиток сучасних тенденцій графічного дизайну

Катерина ЛУК’ЯНЕНКО
Різновиди та специфіка створення вистав із урахуванням сприйняття незрячих і слабозорих глядачів

Вікторія МАЛАНЮК
Сучасні тенденції в архітектурі корпоративних музеїв

Сергій МАСЛОБОЙЩИКОВ
Візуальний образ як динамічний простір у сценографії в театрі, кіно та екранних мистецтвах (тези для викладання у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури)

Іванна МАТКОВСЬКА
Символи, закодовані Зеновієм Флінтою в пейзажах 1960–1980-х років як втілення образів всесвіту митця

Леся МИКУЛАНИНЕЦЬ
Сучасний мистецтвознавчий життєпис: концептуальні й типологічні особливості

Олександр МОВЧАН
Баян у композиторсько-виконавській ансамблевій творчості Єгора Забєлова

Уляна МОЛЧКО
Імпресіоністична домінанта «Прелюдів» Миколи Фоменка

Ірина МОСТОВА, Каріна ОСТРОВСЬКА, Тетяна БРАГІНА
Хореографічна інтерпретація драми «Довбуш» як засіб збереження танцювальної культури Прикарпаття

Дмитро МОТУЗОК
Типи компактних вільно-язичкових аерофонів у ХХІ столітті

Галина НАГОРНА
Формування та розвиток музичного мислення в умовах рефлексивного управління самокритичною діяльністю студентів

Єлизавета ПАНДИРЄВА
Художній образ як невіддільний складник рукотворного графічного напису у візуальному середовищі міста

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Ольга ГОРІН, Марта ГАЙДУК, Тетяна БРИГА
Концептуально-поетична функція лексики на позначення природних стихій у поезії Сильвії Плат

Антоніна ГУРБАНСЬКА, Володимир ДАНИЛЕНКО
Постколоніальний погляд на українські анекдоти

Олена ДЕНИСЕВИЧ
Усна історія як засіб реконструкції мовної картини світу поляків Житомирщини

Юлія ДІДУР, Світлана ЗАВОЛОКА, Зоя ГЕОРГІЄВСЬКА
Джерела синонімії в лінгвістиці та деякі аспекти англійських дієслівних синонімів

Olha DUNAIEVSKA, Zinaida LEVCHENKO
Forming professional vocabulary for law making

Олена ЗАВАЛЕВСЬКА, Валентина ВЕРЕТЕННИКОВА, Олена РАДІУС
Лінгвокультурологічний контекст у навчанні іншомовного говоріння

Діана КАСИНЕЦЬ
Формування лексичних навичок у студентів коледжу

Ірина КОБЯКОВА, Марія ІКОНОПИСЦЕВА
Прагматика евфемізмів і дисфемізмів в англомовному публіцистичному дискурсі

Ірина МЕЛЬНИЧУК, Олена ЄВМЕНЕНКО
Куртуазно-лицарський дискурс у поетичному просторі Лесі Українки

ПЕДАГОГIКА

Юлія КАЗАК
Рідна мова як інструмент для зменшення тривожності здобувачів загальної середньої освіти на заняттях з іноземної мови

Тетяна КАТКОВА, Петро БОДНАР, Тетяна БОДНАР
Цифрова трансформація української вищої освіти: сутність та проблеми кліпового мислення в умовах пандемії COVID-19

Максим КОЗАК, Іван ФЕДОРЧУК, Денис КУРИЦЯ
Психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя учнів у сучасній українській школі

Вікторія КОЛІСНИК, Віктор ЛИТВИНЕНКО
Ефективність застосування особистісно орієнтованого навчання у викладанні іноземної мови для майбутніх інженерів-програмістів

Hanna KOLOSOVA
Encouraging students to critical thinking in English classes for special purposes as a component of soft skills complex development

Марія КОНОВАЛОВА, Діана ШАТАЛОВА
Особливості вивчення оглядових тем на уроках української літератури в старших класах

Світлана КОПИЛОВА
Гуманістична й антропоцентрична парадигми у сучасній науці: порівняльний аналіз

Олена КОРЕНЯК, Наталія ПИЛИПЕНКО
Розвиток музичного слуху в роботі над інтонацією скрипаля-виконавця в педагогічній практиці зі студентами кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Анастасія КУЗНЄЦОВА, Маргарита АМІРХАНОВА
Вивчення іноземної мови за допомогою серіалів і телевізійних шоу

Оксана КУЗНЄЦОВА
Формування іншомовної комунікативної компетентності під час фахової підготовки студентів

Лариса ЛАЗАРЕНКО
Особливості дистанційного навчання професійно орієнтованого читання англійською мовою майбутніх соціальних працівників

Леся ЛИМАР
Основні підходи до визначення англомовної академічної комунікативної компетентності докторів філософії медичних спеціальностей

Олена ЛИСЕНКО
Особливості програм підготовки вчителів-філологів в університетах Ірландії

Лю МЕЙХУАНЬ
Формування та становлення музичної культури у закладах вищої освіти Китаю

Лариса МАСЛОВА
Методика навчання студентів аналізу тексту за допомогою біхевіоризму та лексичного підходу

Марина МИХАСЬКОВА, Ірина КАЛЕНИК
Проблеми формування досвіду музичної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва

Марія НАКОНЕЧНА
Теоретичні підходи до трактувння проєктної компетентності під час підготовки майбутніх бакалаврів з будівництва та цивільної інженерії

Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
Основні концепти поетичного стилю Ігоря Герасименка, особливості та мотиви творчості у збірці «Рапсодія Псла і Дніпра»

Анастасія ОВЧАТОВА, Софія ЯЛОВЕГА
Особливості оформлення класної кімнати в початковій школі

Оксана ОНИПЧЕНКО, Маргарита ВОРОВКА
Насильство щодо жінок як форма соціостатевої нерівності в сучасному суспільстві

Тетяна ОСАДЧЕНКО
Конструювання практико-орієнтованого здоров’язбережувального середовища закладу вищої освіти під час підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні