Випуск № 51, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Павло АРТИМИШИН, Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ
Українські революції кінця ХХ – початку ХХІ ст.: причини та наслідки

Лідія БІЛІЧЕНКО
Історіографія дослідження системи каторжних тюрем України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Микола ГЕТЬМАНЧУК, Галина ЛУЦИШИН
Ставлення політичної еліти Російської Федерації до незалежності України на етапі становлення українсько-російських міждержавних відносин (1991 – 2000 рр.)

Святослав ІВАНЬО
Пропольські наративи вивчення та популяризації історії Львова як ключовий аспект культурно-просвітницької діяльності товариства любителів історії Львова (1906 – 1939)

Денис КРАСНОСІЛЕЦЬКИЙ
Період ув’язнення та заслання дружини отамана Якова Гольчевського Марії Шуматій (1922 – 1927)

Юлія КУРДИНА
Українці в Бразилії: нариси життєпису інженера-випускника Львівської політехніки Павла Борушенка

Олександр МАЛЕЦЬ, Василь КАЛІЙ, Наталія МАЛЕЦЬ
Формування української ідентичності у закарпатських русинів-українців другої половини ХІХ – початку ХХ століття

Віолета МОНСЕВИЧ
Українська військова історія у батальному живописі Андрія Серебрякова

Микола ПРИХОДЬКО
Кристалізація народно-демократичного руху на польських землях наприкінці 19 ст. – першій чверті 20 ст. в призмі партійної преси

Леррі РОНАЙ
Забезпечення релігійної свободи та конфесійної рівноправності в Угорщині у міжвоєнний період

Лариса ФІЛОРЕТОВА, Артем БЕЗШКУРЕНКО
Окремі аспекти будівництва ліній електричного трамваю у місті Єлисаветграді наприкінці ХІХ століття

Євген ХАН
Рашизм як політична ідеологія та соціальна практика в сучасній Російській Федерації

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Assiya BORANGULOVA, Аndriy DUSHNIY
On the issue of working on a musical work in the class of instrumental training (bayan / accordion)

Ольга БУГА
Костянтин Мясков. Принципи вільної обробки народних пісень

Сергій ВАВРИЩУК
Хорова театралізація творів інструментальної генези (на прикладі проєкту «Симфонічні танці Мирослава Скорика» камерного хору «Київ»)

Ольга ДЄТОЧКА
Особливості формотворення тонкокерамічних чайників Британії другої половини ХVIІ – першої половини ХІХ століть

Анна ДРОБИШ
«Сатири» Леоніда Лісовського: жанрово-стильовий аспект

Оксана ЗАХАРОВА
Атрибуція мистецьких творів радянського дипломатичного подарункового фонду

Ольга ІЩЕНКО
Виконавська особистість в українській вокально-естрадній творчості XXI ст.

Ольга КОЗІЙ, Леся ТАРАСЮК
Робота над художнім образом у вокальних творах

Ірина КОНДРАТЕНКО, Лариса РОГОВЕЦЬ, Раїса БОРЩ
Організація музичними факультетами освітнього процесу під час війни

Анатолій КОРОЛЬ
Теоретичні основи зображення верхніх кінцівок людини та практична реалізація їх у студії «Вечірній малюнок»

Юлія МАЛЕЖИК, Таїсія ПЕРЕТРУХІНА
Тенденції дизайнерського еко-арту у сучасному українському мистецтві

Христина НАГОРНЯК
Маловідомі імена в мистецтвознавчих працях Володимира Луканя

Катерина НІКОЛАЄВА
Особливості індивідуального стилю та композиторської манери Володимира Івасюка на прикладі його вокальних творів

Юлія ПАНЧЕНКО
Культура як двигун економічного зростання в Україні

Микита ПЕРЦОВ
Специфіка опанування дисципліни «Читання хорових партитур»

Ірина ПОЛЬСЬКА
Система фортепіанного виконавства: жанрова специфіка та типологія

Олена САМБОРСЬКА
Художньо-образне обґрунтування вишитого рушника «дерево життя» за мотивами Самчиківського розпису

Леся СЕМЧУК
Домінуючі кольори у художній системі народного вбрання Гуцульщини другої половини ХІХ століття

Володимир СИДОРЧЕНКО
Трактовка інструментів мідної духової групи у першому оркестровому концерті «Музичний дарунок Києву» Івана Карабиця

Інна СТАШЕВСЬКА
Основні детермінанти й тенденції розвитку жанру дитячої пісні в німецькій культурі кінця ХVI – ХVIІІ століття

Лариса ШЕМЕТ
Соціокультурний контекст еволюції акордеонного мистецтва у США

Тетяна ШТИКАЛО, Дмитро ВЕЛИЧКО
Образ героя в скульптурному мистецтві

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Валерія ГАВРИЛЕНКО, Валерія КОЛОМІЄЦЬ
Особливості перекладознавчого аспекту явища кліше у документах підмови юриспруденції

Оксана ГНАТЮК
Творчість Василя Стефаника в дискурсі світового літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століть

Ольга ГОЙДА
Використання англіцизмів у сучасній німецькій мові

Наталія ГОЛУБЕНКО
Когнітивно-дискурсивні особливості функціонування лексичних засобів вираження модальності в інтерсеміотичному перекладі

Аліна ГОНЧАРЕНКО
Теонімна лексика у Києво-Печерському патерику

Юлія ГРИЩУК
Адаптація комп’ютерно-інформаційного сервісу «STIMULUS» до процедури опрацювання результатів психолінгвістичного експерименту

Андрій ГУРДУЗ
Концептуалізм роману Стивена Шеррила «Мінотавр вийшов покурити»

Ольга ДЕРГАЧОВА
Очі як виразник психосвіту героя (на матеріалі творчого доробку Олександра Жовни)

Oksana DYNDARENKO
Auldous Huxely as a literary prophet: from Utopia to Anti-Utopia (Dystopia)

Оксана ДОБРОВОЛЬСЬКА
Функційна асиміляція нормандських запозичень в середньоанглійській мові: хронологічний аспект

Ольга ДОЛГУШЕВА, Тетяна КІБАЛЬНІКОВА
Медіативна компетентність у професійно-орієнтованому мовленні студентів, які вивчають англійську мову як фах

Olesia YEHOROVA, Anna ZINCHENKO, Oksana TURYSHEVA
The semantics of terrorism: notional profile of language expression

Olga LYTVYNENKO, Olga RYZHCHENKO
Ways of mastering scientific terminology in the process of studying English as a foreign language by students of non-philological specialties

Viktoriia LIULKA, Alla DEDUKHNO
Communicative strategies of English within the framework of the learning discourse

Ірина МАЛИШІВСЬКА, Ольга БІЛИК, Наталія ПИЛЯЧИК
«Амстердам» Ієна Мак’юена в контексті екфрастичного дискурсу

Вікторія МИХАЙЛЕНКО
Микола Чирський – самобутній митець української діаспори

Любов МІРОШНІЧЕНКО
Своєрідність жіночих образів у збірці «Руки і душа» Мирослава Дочинця

Yevhenia NIKIFOROVA, Olena POPIVNIAK, Elizaveta GALITSKA
Semantic space of the perfume and cosmetic names

Наталія ПАВЛИК
Образ Тараса Шевченка в проєкціях негативу

Валентина СОТНИКОВА
Авторська концепція митця і мистецтва за Володимиром Базилевським

Svitlana FEDORENKO, Olga BESKLETNA
Radicalization of Russian political discourse

Ольга ФЕДЬКО
Формування комунікативної компетенції студентів-іноземців у процесі вивчення української мови

Іванна ФЕЦКО
Лінгвістичні аспекти аналізу терміносистеми природничомузейної справи

Лілія ШКОЛЯР, Євгенія ДЕГТЯРЬОВА, Володимир ХМЕЛЬ
Підручник французької мови. Концепція та структура (на матеріалі підручника В.В. Хмеля «Communication dans le domaine des relations économiques internationales»)

Лариса ЯРОВА, Ганна ПОЛІЩУК
Мовні особливості заголовкого комплексу мережевого новинного тексту

Олена ЯРЦЕВА, Ірина МОРОЗОВА
Лінгвальні принципи профілювання віртуальної особистості

ПЕДАГОГIКА

Айше Эмре АЛТЫНАЙ
Использование активных и интерактивных методов обучения в подготовке педагогических кадров

Ірина АПРЄЛЄВА, Світлана КОЛОСОВА
Характеристика особистості педагога у контексті реалізації принципів та ідей педагогіки партнерства

Алла БАРБІНОВА
Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх менеджерів освіти в умовах інноваційної освітньої діяльності

Тетяна БЕЛІНСЬКА, Людмила ВАСИЛЕВСЬКА-СКУПА, Лоліта КОСТЮК
Використання інтерактивних методів на уроках музичного мистецтва як засобу формування soft skills в учнів початкової школи

Олена БЄЛОВА
Діагностика мотиваційної спрямованості дітей старшого дошкільного віку з логопатологією

Ліна БІЛОУС
Гуманітаризація вищої технічної освіти України: дослідження у вітчизняній науковій періодиці

Леся ГАПОН, Ольга ПЕТРИШИНА
Формувальне оцінювання на уроках української мови й літератури в контексті впровадження Нової української школи

Лариса ГАРЦУНОВА, Лариса АНДРЕЙКО
Використання ІКТ у професійній підготовці перекладачів: створення сайта-портфоліо

Олександр ГНИДЮК, Олександр ШТИКУН, Андрій ПОРЯДКО
Проблеми організації фізичної підготовки країн-вихідців Радянського Союзу

Сяофен ГО, Тетяна ОСАДЧА
Поліфункціональний підхід як засада забезпечення вокально-фахової і диригенсько-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва

Людмила ГОНЧАР
Теоретична інтерпретація сімейно-спрямованих очікувань сучасної учнівської молоді

Олена ГОРДІЄНКО
Проблема вивчення українського мистецтва слова у взаємозв’язках із зарубіжною літературою в історичному аспекті

Вікторія ГРИНЬКО, Валентина МАТІЯШ, Зоряна ВАКОЛЯ
Формування національної та громадянської свідомості здобувачів початкової освіти засобами педагогічного краєзнавства

Тахмина Биннат ДЖАББАРОВА
Критерии формирования нового педагогического мышления

Ярослав ДОЛГІХ
Музична практика фахівців музичного мистецтва крізь призму теорії соціокультурної діяльності

Любов ДОЛЬНІКОВА, Ірина ГУДЗЬ
Чинники формування і розвитку творчості на основі технічної грамотності

Галина ЗАЛУЦЬКА
Історія викладання іноземних мов у національному університеті «Львівська політехніка» у 1816 – 1939 рр.

Кeнуль Яшар ИСКЕНДЕРОВА
Особенности экспериментального обучения при изучении временных форм английского языка

Christos KATIS
The professional development of teachers in Greece: a critical overview of the concept

Oksana KINDZHYBALA
The content of Korean-speaking linguistic and socio-cultural competence in the speech of future philologist

Тетяна КНИШ, Алла КОЗАК, Оксана ІВАНАШКО
Психолого-педагогічні особливості адаптації освітнього процесу в закладах вищої освіти в умовах воєнного стану

Андрій КОВАЛЕНКО, Людмила ГЛУШОК
Інтеграція видів мовленнєвої діяльності в контексті комунікативного методу навчання іноземної мови у базовій середній школі

Анна КОВТУН, Марина КОРДУБАН
Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до застосування музики в художньо-естетичному вихованні дітей старшого дошкільного віку

Алла КОНДРАШОВА, Ірина НАЗАРЕНКО, Наталія ДЕМ’ЯНЮК
Роль інтерактивних платформ у вивченні іноземних мов студентами технічних ЗВО

Лариса КОСТЕНКО, Тетяна ОКОЛЬНИЧА
Естетичне виховання учнів закладів середньої освіти в позанавчальній діяльності в Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

Світлана ЛАЗАРЕНКО
Ігрові методи та технології у процесі викладання української мови як іноземної

Леся ЛИМАР
Методичні особливості формування англомовної комунікативної академічної компетентності у майбутніх докторів філософії медиків дистанційно

Алла ЛИТВИНЕНКО
Інформаційні технології у професійній діяльності культуролога

Світлана ЛУК’ЯНЧУК, Марина КОМОГОРОВА
Формування іншомовної комунікативної компетентності в здобувачів освіти педагогічних ЗВО: практичний досвід

Дмитро МАЗІН, Людмила НЕСТЕРЕНКО
Способи налагодження психологічного контакту у ході викладання професійно-орієнтованої іноземної мови (на прикладі англійської мови)

Олег МАЛИШЕВСЬКИЙ, Юлія ГВОЗДЕЦЬКА
Дослідження окремих аспектів генезису поняття «професійна культура»

Олександра МАРКІВ, Оксана ЗАРІВНА, Іван МАРКІВ
Коментар як інструмент маніпулювання суспільною свідомістю в умовах війни (до питання інформаційно-психологічних операцій)

Алла МОРЕНЦОВА
Саморегульоване навчання у закладах вищої освіти

Фирида Фирудин кызы МУСТАФАЕВА
Роль моделирования в обучении математике в начальной школе

Людмила НОВАКІВСЬКА
Практичне застосування письмових вправ як передумова творчої діяльності учнів у педагогічній спадщині І. Гаврилова

Тетяна НОСАЧЕНКО, Олена ШПИТАЛЬОВА
Формування візуальної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами флористичного дизайну

Ірина ОЗЬМІНСЬКА
Вплив інноваційних технологій на мотивацію та результативність вивчення іноземної мови

Магдалина ОПАЧКО, Мар’яна МАРУСИНЕЦЬ
Сучасні тенденції підготовки педагогічних кадрів у полікультурному просторі США

Анна ПАВЛЮК
Мовна картина світу в сучасних підручниках з німецької мови для середніх шкіл

Антоніна ПАК
Формування соціокультурної компетенції у процесі вивчення корейської мови у ВНЗ

Оксана ПАСЬКО, Світлана ДОНЧЕНКО
Здійснення міждисциплінарного зв’язку композиції та кольорознавства в процесі підготовки майбутніх дизайнерів

Тетяна ПИЛАЄВА, Ауріка ЛЕЩІНСЬКА
Використання відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови як засобу формування комунікативної компетенції

Марина РИЖЕНКО, Олена АНІСЕНКО, Ольга ГНАТИШЕВА
Використання подкастів для розвитку навичок говоріння та аудіювання при вивченні іноземних мов

Олена САЛІ
Дистанційне навчання як одна з форм формування іншомовної соціокультурної компетентності майбутніх філологів

Марина СИДОРОВИЧ
Упровадження STEM-освіти як міждисциплінарного підходу засобами науково-дослідницької діяльності здобувачів у підготовку майбутніх вчителів біології

Наталія СИМОНЕНКО
Особливості застосування технології «перевернутого класу» у вищій медичній освіті США

Тамара ТУРЧИН, Тетяна ФОРОСТЮК, Віталій ФОРОСТЮК
Формування професійної компетентності майбутнього педагогічного працівника в умовах дуальної освіти

Андрій УЛІЩЕНКО, Віолетта УЛІЩЕНКО
Особливості застосування імерсійних технологій навчання у вищий освіті

Галина ЦИГУРА
Специфіка організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до освітньої діяльності для сталого розвитку

Наталя ЧЕРНИШОВА
Впровадження елементів CLIL під час викладання англійської мови студентам немовних спеціальностей

Ольга ЧЕРНОВОЛ
Міжнародний та національний досвід підготовки іноземних студентів медичних спеціальностей до професійного спілкування за дистанційною формою навчання

Olena CHEKHRATOVA, Tetiana POHORIELOVA
Developing future foreign language teachers professional competence by creating a favorable educational environment

Тетяна ШВЕЦЬ, Наталія ШВЕЦЬ, Олександр ШВЕЦЬ
Методика формування лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учителів іноземних мов закладів загальної середньої освіти (лінгвістичний аспект)

Ганна ШЕВЧУК
Українська освіта в умовах викликів воєнного часу

РЕЦЕНЗIЇ

Іван ЗИМОМРЯ, Марія ЯКУБОВСЬКА, Микола ЗИМОМРЯ
Моделі людиноцентричної педагогіки в польсько-українському науковому діалозі

Віталій ТЕЛЬВАК
Нова праця про інтелектуальну культуру української еміграції: академічна традиція українського зарубіжжя: історія і сучасність