Випуск № 44 том 3, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Сергій ПЛУТАЛОВ, Любов СОЛДАТОВА
Концептуалізація сутності репертуарної політики театрів ляльок: сучасний погляд

Маргарита ПРИМАК
Бандурне мистецтво у ракурсі камерного виконавства

Гаррі СЕВОЯН
Зародження балету в Одеському театрі у першій половині ХІХ століття

Oleg SYNIEOKYI
‘We all came out to Montreux...’ (a phonodocumentary study on the Swiss rock music)

Наталія СКЛЯРЕНКО, Ольга РОМАНЮК
Рослинні еко-компоненти у дизайні динамічних візуальних комунікацій: методи інтеграції

Оксана СЛИВКА, Юрій ГУЛЯНИЧ
Тарас Баран: музикант, педагог-науковець і майстер-винахідник

Ксенія СЛІПЧЕНКО
Жанр домрового концерту у доробку українських композиторів

Сабина Джалил кызы ТУТАЮК
Взаимные решения анализа и синтеза художественной цветовой гаммы декора культовых архитектурных построений

Світлана УЛАНОВА, Кирило МАЙКУТ, Карина СТАРІКОВА
Хореографія та пластика як виразний елемент у виставах Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру

Тарас ХМИЛЮК
«Messa-memoria» М. Попова: канонічне та неканонічне прочитання жанру

Хуамэйцо ЦЗАНЬ, Чэнъюань ГУ
Инструментальная музыка в системе звукозрительной образности традиционного тибетского театра (аче лхамо)

Рімма ШАПОВАЛОВА
Стиль «ретро» в українській популярній музиці (на прикладі пісні «Верше» Квітки Цісик)

Тетяна ШНУРЕНКО
Домініка Чекун. Феномен сучасної пісенної традиції Полісся

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Наталія ОЛІЙНИК
Художнє відображення реалій епохи в романі В. Даниленка «Клітка для вивільги»

Ірина ОРЕЛ
Шляхи семантичного розвитку німецьких фразеологізмів з компонентом-антропонімом на позначення стереотипів

Наталія ОСЬКІНА, Богдана МІНКІНА
Англомовні запозичення у рекламних текстах сучасної китайської мови

Любов ПЕЧЕРСЬКИХ
Дискурс соцреалізму у романі «Ворошиловград» С. Жадана

Yevgenia SVITLYCHNA, Viktoriia SAVINA, Nataliia TOMARIEVA
To the problem of “Latin in pharmacy” course modernization

Вікторія СІКОРАКА
Вербалізація концепту ТЕРОРИЗМ за матеріалами асоціативного експерименту

Оксана СЛІПУШКО, Анна ШАПОВАЛОВА, Жуй ФАНЬ
Українська модель мислення у повісті Тараса Шевченка «Музыкант»

Оксана СЛІПУШКО, Надія ЯНКОВА, Меймей ХУАН
Образна парадимга князь-гетьман у трагікомедії Феофана Прокоповича «Володимир»

Ганна ТРУБА
Мережевий дискурс: його тактики та віртуальний вимір

Юлія ШВЕЦЬ
Дослідження кодів української густаторної лексики методом вільного асоціативного експерименту

ПЕДАГОГIКА

Оксана ПАРФЬОНОВА, Ольга БОГДАН
Імідж викладача закладу вищої освіти як необхідний складник професійної компетентності

Олена ПИЛИПЕНКО
Дистанційне навчання іноземних мов: результати досвіду українських ЗВО

Катерина ПЛОТНІКОВА
Трансформація змісту підготовки тренерів-викладачів з водних видів спорту в закладах вищої освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Марія ПОЧИНКОВА
Психолого-педагогічний портрет майбутнього вчителя початкової школи у світлі формування критичного мислення

Марина РАЙЧУК, Оксана МІЩЕНКО, Артем ДМИТРИЧЕНКОВ
Особливості та доцільність використання гри на трубі в процесі корекції мовлення дітей із ТПМ (тяжкими порушеннями мовлення)

Олена СЕРГІЙЧУК
Підготовка майбутніх педагогів в умовах COVID-19 і викликів часу

Анатолій СІЛЬВЕЙСТР, Микола МОКЛЮК, Михайло ЛИСИЙ
Діагностика, оцінювання і контроль предметних компетентностей із курсу загальної фізики у майбутніх учителів природничих наук

Олена СТЕПАНЕНКО, Лілія ПРИЙМАК, Ірина СЕМЕНИШИНА
Самостійна робота як засіб розвитку професійних компетенцій студентів

Любов СТОЛЯРЧУК, Богдана ШУМАНСЬКА
Полідисциплінарний підхід фортепіанної освіти майбутніх вчителів музичного мистецтва

Zhong TANG
Motivational component of formation of emotional stability in music-performance activity of students of children’s music school

Микола ТИЩЕНКО, Ольга ОГУРЦОВА
Корекційна педагогіка у закладах вищої освіти. Її місце та роль у формуванні сучасного фахівця

Ірина ТРИНДЯК
Основні методи навчання аудіювання. Вимоги до базового рівня володіння аудіюванням

Olha FEDOROVA, Natalia BOBRYSHEVA
Methodology of blended learning for maritime officers of senior courses with involvement of the latest informational technologies

Інесса ФОМІНА
Особливості використання медіа-текстів у процесі навчання української мови як іноземної

Анна ХОМИК
Роль метакогнітивних, когнітивних стратегій та стратегій використання іноземної мови у процесі формування стратегічної компетентності майбутніх IT-фахівців

Євген ХРІНИК
Актуальні питання формування медіакультури майбутніх вихователів

Ярослав ЦЕХМІСТЕР
Розробка концепції підвищення академічної доброчесності учнів середньої школи в умовах дистанційного карантинного навчання

Nataliya CHEPELYUK
Teaching ESP course for the students of different language competency who are majoring in Cybersecurity

Наталія ЧЕРВЯКОВСЬКА
Організаційно-педагогічні умови професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів початкової школи в закладах фахової передвищої освіти

Юрій ШАПРАН, Людмила ДОВГОПОЛА, Марина ГЬОНГЮРДЮ
Організація енвайронментальної освіти учнів в умовах довкілля засобами ігрових технологій

Марія ЯРУШАК, Наталія ХАНДОНЯК
Використання технологій доповненої реальності (AR) у навчальному процесі