Випуск № 47 том 3, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Роман ПЕТРУК, Рада МИХАЙЛОВА
Муза Миколи Стороженка

Анастасія-Олена ПОЖАРСЬКА
Типи і принципи музичної драматургії фільмів у жанрі фентезі (на прикладі кінофільмів «Володар перснів: Хранителі персня» і «Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа»)

Леся ПОПІВНЯК, Ніколетта БАРНА, Валерій КАРМАНОВ
ІХ Всеукраїнський хоровий конкурс імені Миколи Леонтовича – 2022 у контексті популяризації хорового мистецтва на Закарпатті

Алла ПОПОВА
Masterskaya Івана Дорна та її роль у розвитку вітчизняної музичної культури

Яна РЕВА
Танцювальна терапія як інноваційна технологія особистісного розвитку

Володимир СИДОРЧЕНКО
Драматургічні функції інструментів мідної групи у третій симфонії Густава Малера (на прикладі партії тромбону)

Юлія СИМЕОНОВА
Твори П. І. Чайковського в концертному репертуарі у звукозаписах диригента К. А. Симеонова

Віра СИНЄОК, Костянтин КАЛІЄВСЬКИЙ
Феномен соціокультурного проекту всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського

Наталія СИНКЕВИЧ
Народнопісенна спадщина із записів Івана Франка в хоровому доробку Миколи Ластовецького

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Алла МИХАЙЛЕНКО, Наталія СИТАЙЛО
Перекладацькі трансформації складних економічних та технічних слів-термінів і словосполучень англійської мови та їх класифікація

Наталія НІКОРЯК
Кіно як інтермедіальний код прози А. Кокотюхи

Сніжана НОВАК
Мемуаристика Володимира Бірчака

Ілона ОРДИНСЬКА
Структурнo-дериваційна характеристика власних назв поселень хутірського типу Північної Хмельниччини

Людмила ПІДКОЛЕСНА, Олена ЖЕРОНКІНА
Складнощі перекладу англійської економічної термінології

Olena POPIVNIAK, Oksana TOROSIAN, Larysa PAVLICHENKO
Shaping the status trend of Covid vaccines on TikTok: critical discourse analysis of bloggers’ videos

Олеся ПРОЦЕНКО
Новітнє пандемічне арго в соціальному дискурсі України

Оксана ПУГА, Орислава БІЛИК
Аналіз авторських композитних новотворів у творчості Жаклін Джил Коллінз

Ірина ПЯНКОВСЬКА
Лінгвістичні засоби впливу в німецькому медіатексті

Інна РОГАЛЬСЬКА-ЯКУБОВА
Концепт подорож як стрижень роману Ольги Токарчук «Бігуни»

Тетяна РЯБУХА, Тамара НАСАЛЕВИЧ
Система модальних дієслів у сучасній англійській мові: тенденції розвитку

Гусейн Байрам оглы САДРАДДИН
Этап Набати в азербайджанской суфийской литературе

Оксана СВИРИДЕНКО
Літературне питання в епістолярному дискурсі Г. Бюхнера

Людмила СЕМАК
Семантичні й прагматичні риси контекстуальних синонімів у художньому дискурсі Оксани Забужко

Ivan SEMENIST, Rusudan MAKHACHASHVILI
Innovative communication for new knowledge acquisition in the digital realm

Оксана СИВИК
Художній аналіз трьох альманахів казок Вільгельма Гауфа

ПЕДАГОГIКА

Роман КУРОК
Обґрунтування моделі розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів

Катерина КУШНІР, Ірина КРАВЧЕНКО, Людмила ЩЕРБАКОВА
Творча взаємодія викладача та концертмейстера як важливий фактор формування фахових компетентностей майбутніх диригентів

Уляна КУШПІТ
Підготовка викладачів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти до впровадження інтегративного навчання

Сергій ЛАЗОРЕНКО
Прогресивний підхід щодо аналізу фундаментальних принципів сучасного олімпізму

Ірина ЛЕВЧИК
Ретроспективний аналіз становлення та розвитку поняття інтегрованого навчання професійно орієнтованої англійської мови у вітчизняній методиці навчання іноземних мов

Alla LISOVSKA, Тetyana GREMALYUK, Tetiana RYCHKA
Methodological approaches in teaching a foreign language in non-profiled universities (pragmatic-motivational aspect)

Ольга ЛУК’ЯНЧЕНКО
Естетичні засади формування іміджу майбутнього вчителя НУШ

Андрій МАКАРЕНКО, Юлія КРАВЧЕНКО
Етапи розроблення навчально-методичного забезпечення методичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури

Олександра МАРКІВ, Оксана ЗАРІВНА
Медіаграмотність як провідний принцип комунікативного стилю студентської молоді

Людмила МИХАЙЛОВА
Підвищення мотивації під час вивчення англійської мови у студентів немовних спеціальностей

Оксана МІРОШНИЧЕНКО
Методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до застосування інформаційних технологій

Валентина МІРОШНІЧЕНКО
Дослідно-експериментальна робота щодо формування екологічної культури майбутніх офіцерів-прикордонників

Арина МІТЄВА, Ганна ВРУБЕЛЬ
Використання інноваційних технологій та особливості роботи концертмейстера в умовах дистанційного навчання з вокально-хорових дисциплін

Наталія МУКАН, Олена МУКАН, Цао ГУЙХУА
Віртуальне навчальне середовище: системний підхід до трактування поняття

Людмила НЕСТЕРЕНКО
Вплив акмеологічних умов на формування психолого-педагогічної культури викладача ЗВО

Валерія НЕЧЕРДА, Валентина КИРИЧЕНКО
Досвід упровадження технологій «сase-study» і портфоліо у практику формування соціально успішної особистості учня

Alla NYPADYMKA
Digital detox: towards an understanding of technology addiction in higher education and daily routine

Natalia NIKITINA, Olga LAKIYCHUK, Inna MELESHKO
Availability of digital tools for training different language skills

Vidadi Omar oglu ORUJOV
Effective and productive education

Тамара ПАНАСЮК, Лариса МАЛІНОВСЬКА, Наталія ВОРОПАЄВА
Роль інтегративного підходу у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва

Оксана ПАРФЬОНОВА, Михайло СУКНОВ
Труднощі формування фонетичної компетенції під час вивчення англійської мови у студентів технічних спеціальностей

Олена ПЕРЕВЕРЗЄВА
Формування професійної самосвідомості майбутнього педагога-музиканта в процесі диригентсько-хорової підготовки

Олена ПОЗНЯК
Методичні аспекти створення інклюзивного освітнього середовища

Оксана ПОПАДИНЕЦЬ, Оксана СТАРИК
Від англійської мови для спеціальних цілей (ESP) до предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): до проблеми забезпечення безперервної іншомовної освіти