Випуск № 48 том 2, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Уляна МОЛЧКО
Фортепіанна композиція «Балада» тв. 42 Сергія Борткевича: виконавський аспект

Сергій НАДОБКО, Хуан СІН
Концепція соціалістичного реалізму в контексті становлення станкового живопису Китаю (на прикладі другої половини ХХ століття)

Ольга НАСТЮК
Музично – хореографічна складова реформаторського театру Леся Курбаса

Анастасія ПАВЛИШИН
Цикл картин «Зародження життя» Ірени Носик як мистецько-біологічний тандем в обрисах абстрактної фігуративності

Ірина ПАЛІЙ
Втілення жанру болеро в рок-музиці

Вікторія ПОЛЮГА
Філософія музики (форми і методи осмислення музичного буття)

Олеся РИБЧЕНКО
Творча співдружність Куліш – Курбас – Меллер як приклад співпраці, що досягла вершин в українській сценографії поч. ХХ ст.

Оксана РУДИКА
Виконавська і педагогічна діяльність професора Паризької консерваторії А. Юго

Віра СИНЄОК, Костянтин КАЛІЄВСЬКИЙ
Патріотичне виховання молоді засобами народного хореографічного мистецтва

Олександр СКЛЯРОВ
Компаративний аналіз інтерпретацій етюдів ор. 8 (№ 2, 4, 11, 12) О. Скрябіна видатними піаністами ХХ–ХХІ ст.

Віктор СОЛОВЕЙ
Місце Барської кераміки у гончарній спадщині України

Костянтин СТРЕЛЬЧЕНКО
Гармонізація та акомпанемент естрадно-джазових творів для баяна й акордеона в аспекті аранжування у стилі bossa nova

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Олександр КОЗОРІЗ
Критерії визначення якості лінгвістичних корпусів на прикладі китайської, японської та індонезійської мов

Наталія ЛЮБЧУК
Відтворення у перекладі прагматичного потенціалу заголовка політичного коментаря

Наталія МАФТИН, Галина СОКОЛ
Рання проза Григорія Штоня крізь призму екокритики

Nasraddin MUSAYEV
A look at the themes, stages and directions of Shah Ismail Khatai’s literary heritage through the prism of abdulbagi golpinarli

Anna OPRYSHKO
Theoretical foundations of comparative analysis of phraseological units of different structural languages

Vira SLIPETSKA
“Grammar of emotions”: English affixal morphemes, adverbs of frequency, word-order, auxiliaryverbs as a means of verbalization of emotions

Людмила СОЛОЩУК
Дискурсивна особистість «детектив – аматор» (на матеріалі творів А. Крісті)

Альона ТАРАНЕНКО
Своєрідність інкорпорації «чужого мовлення» в повісті «Час глибокої осені» С. Носаня

Наталія ХАБАРОВА
Суттєві ознаки текстів масової інформації

Тетяна ХОМЕНКО
Міфологеми потойбічного світу в мовній картині світу давніх германців

ПЕДАГОГIКА

Оксана КОХАНКО
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації ідей педагогіки партнерства

Роман КУРОК
Обґрунтування цілей розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів

Валентина КУШНІР
Особливості навчання фахового англомовного монологічного та діалогічного говоріння студентів-медиків

Лариса ЛАЗАРЕНКО
Основні тенденції формування навичок англомовного діалогічного фахового мовлення у студентів-майбутніх соціальних працівників при дистанційному навчанні

Леся ЛИМАР
З досвіду запровадження курсу «Академічна англійська мова» для майбутніх докторів філософії-медиків з метою формування англомовної професійної та академічної комунікативної компетентності

Наталія ЛОГВІНЕНКО
Дидактичні засади морально-етичної парадигми творів сучасного українського фентезі

Леся ЛОТОЦЬКА, Оксана БЛАВАЦЬКА
Пандемія COVID-19: вплив карантину на якість життя студентів-медиків

Тетяна МАРЄЄВА, Надія КРАВЕЦЬ, Лідія ТОКАРИК
Професійна підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти для роботи з дітьми з мовленнєвими порушеннями

Людмила МОВЧАН, Наталія КОМІСАРЕНКО
Змішане навчання як інноваційна організація освітнього процесу у закладах вищої освіти України на основі зарубіжного досвіду

Nataliya MUKAN, Svitlana KRAVETS
Structuring of the course “Methods of preparing scientific publications” for PhD students in VLE (the case of Lviv Polytechnic National University)

Nataliya MUKAN, Nataliya MORSKA
Advantages and disadvantages of using elements of distance learning in the process of economic disciplines studying

Наталя ОСІП
Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей у закладах дошкільної освіти

Ольга ПІДДУБЦЕВА
Особливості іншомовної підготовки в українських аграрних закладах вищої освіти

Наталя ПЛАХОТНЮК, Олег МАКАРЕВИЧ
Формування навичок професійного спілкування іноземною мовою у майбутніх фахівців сфери обслуговування

Ірина ПОГОДАЄВА
Волонтерська діяльність на уроках англійської мови в умовах Нової української школи

Лариса СЛИВКА
Історіографічний контекст проблеми здоров’язбережувального виховання учнівства у Польщі: вибрані аспекти

Олена СТУКАЛО
Методичні особливості викладання латинської мови майбутнім ветеринарам

Юлія ТАЛАЛАЙ
Іноземні мови як складова змісту освіти в старшій школі в Республіці Австрія

Тетяна ФІЛІМОНОВА
Формування природознавчої компетентності в майбутніх учителів початкової школи засобами інноваційних технологій в реалізації концепції Нової української школи

Галина ФІЛЬ, Віталій ФІЛЬ
Науково-дослідницька робота як важливий фактор підготовки педагогічних кадрів до роботи з академічно обдарованими дітьми та молоддю

Каріне ХАЧАТУРЯН
Педагогічні та організаційні умови ефективного поєднання очного навчання та застосування технологій дистанційного навчання

Євген ХРІНИК
Аналіз готовності майбутніх вихователів до формування медіакультури у дітей старшого дошкільного віку

Людмила ЧЕРНИШ
Важливість впровадження країнознавчого матеріалу при навчанні англійській мові студентів немовних спеціальностей

Viktoriia CHUIENKO
Assessing the development of students’ sustainability competencies during foreign language for specific purposes acquisition

Роксоляна ШВАЙ
Виховне середовище як чинник успішності учнів у навчанні

Ганна ШЕВЧУК
Розвиток цифрових компетентностей викладача в умовах пандемії COVID-19

Наталія ЯКОВЕНКО
Теоретико-методичні засади забезпечення самостійної роботи з іноземної мови курсантів вищих військових закладів освіти

Yanshi LIU
The culture teaching model from the perspective of cross-cultural competence: building and practice