Випуск № 44 том 1, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Микола ГАЛІВ, Олександра СВЙОНТИК
Повсякденні аспекти шкільництва на Дрогобиччині в 1947–1948 р.: нове документальне свідчення

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Микола ГЛІБІЩУК
Суспільно-політичні настрої буковинських селян у роки Першої світової війни (за документами державного архіву Чернівецької області)

Юрій СТЕЦИК
Новели у духовному вишколі чернецтва Перемишльської унійної єпархії (кінець XVII – XVIII ст.)

Artem KOLOS
Precondition for emergence of Taiwanese identity, its relation to China and critique of modernist approach

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Світлана БОРИСОВА, Марія ГОНЧАРЕНКО
Психологічні й технологічні принципи проєктування книжкового образотворчого видання

Катерина ВІЛЬХОВЕЦЬКА
Сакральні образи в сучасному мистецтві: популяризація не без профанації

Ольга ДЕНИСЮК, Поліна ПОПІЛЬ
Скіфський цикл Бориса Негоди як символ праісторії українського етносу

Olha DIETOCHKA
The influence of the East India company on the interrelation of fine ceramic art of Spain and England

Наталія ДОМАШИЧ
Спадкоємні традиції українських балалаєчних шкіл: взаємодія виконавських і методичних засад

Євген ЄРЕМЕНКО
Дискурсивність поняття «художня реальність» у сучасних композиторських практиках

Оксана ЗАХАРОВА
Мистецтво в дипломатії ХІХ століття. Імператори – дипломати

Наталія КАЧМАРЧИК
Теоретичні питання дослідження специфічних прийомів гри на духових інструментах

Віталій КОЗІНЧУК
Раннє християнське мистецтво Вселенської Церкви: канон і стиль

Катерина КОРШОМНА
Камерно-інструментальні твори Павла Юона як інтерпретація стилю композитора

Оксана КРАВЧЕНКО, Андрій ЄРЬОМЕНКО
Ігор Гайденко: митець і людина

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Olena BAHATSKA, Victoria KOZLOVA, Andriy KOVALENKO
The nominative space of neologisms in contemporary English mass media

Наталія БАНДРІВСЬКА
Творчість Вільяма Голдінга у контексті англійської літератури 60–70 років XX століття

Лесь БЕЛЕЙ
Проблеми передання запозичень з англійської засобами української мови

Євгенія ВАСЯНОВИЧ, Наталія ДУБОВИК
Асоціативний експеримент у період пандемії

Ельдар ВЕРЕМЧУК, Сабіна ГУДЗОВАТА
Внутрішня форма базових одиниць англійськомовного словника торгівельної сфери

Володимир ВИНИЧЕНКО, Марія БОБРО
Сім’я у творчості Є. Кононенко: часопросторові характеристики (у зрізі відносин «чоловік–жінка»)

Алла ВІЛЬЧИНСЬКА
Метафоричне осмислення образу джазу в романі В. Ковалевського «Ексцентрики»

Ольга ГАЙДА, Галина БОЙКО
Специфіка перекладу англійських атрибутивних словосполучень

Наталія ГОЛУБЕНКО
Концептуальні підходи до дослідження кінотексту в аспекті інтерсеміотичного перекладу

ПЕДАГОГIКА

Наталія АДАМЮК, Анна ЗАМША, Оксана ФЕДОРЕНКО
Концептуальні засади ранньої освіти дітей з особливими освітніми потребами

Дмитро АНТОНЮК
Доцільність навчання протягом життя фахівців для суб’єктів IT-галузі

Ірина АПРЄЛЄВА
Концептуальні основи, цілі і цінності дошкільної освіти України

Олександр БАЛАНУЦА
Ціннісно-мотиваційний компонент у підготовці майбутнього дипломата

Артур БОБРО, Наталія БУГАЄЦЬ
Формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення інформатичної освітньої галузі

Галина БОНДАРЕНКО
Сучасний урок української мови в контексті НУШ

Ліна БОРОДІЙ, Альона СТЕЦЕНКО
Особливості підготовки майбутніх хореографів у закладах вищої освіти до репетиційної діяльності

Дар’я БУРКОВСЬКА, Юлія ШПАЛЯРЕНКО
Розвиток творчих здібностей обдарованих дітей – учнів початкової школи

Олена БУЩАК, Христина СЕНІВ
Формування та співпраця команди психолого-педагогічного супроводу дитини в умовах інклюзивних груп

Тетяна ВАСЮТІНА, Тетяна ЗОЛОТАРЕНКО, Анастасія КЛЯМАР
Розвиток основ критичного мислення в учнів 1-го класу засобом цифрових ресурсів Mozaik та MozaBook

Тетяна ВАСЮТІНА, Тетяна КОВАЛЬ, Оксана ТАРАСЕНКО
Особливості організації групової роботи учнів початкової школи засобом інструментарію швейцарсько-українського проєкту DOCCU – розвиток громадянських компетентностей в Україні

Вікторія ВДОВЕНКО, Надія КРАВЕЦЬ, Тамара РОМЕНСЬКА
Формування основ інформаційної культури у дітей старшого дошкільного віку

Олена ВОВКУШЕВСЬКА, Олена МАСЮК, Людмила ТИТАРЕНКО
STEM-урок як засіб формування STEM-компетентностей в учнів початкової школи

Vladimir VOLOSHIN, Eugene HOTIN
Ensuring the development of physical preparedness of future border officers in a higher military educational institution

Олександр ГАДЮЧКО
Сучасні суб’єкти, стандарти та критерії ефективності управлінського процесу підготовки майбутніх тренерів ігрових видів спорту в закладах вищої освіти

Катерина ГАЛАЦИН, Алла ФЕЩУК, Ольга ЯРОШЕНКО
Педагогічні умови ефективного формування англомовної комунікативної компетентності майбутніх інженерів

Наталія ДЕНЬКОВИЧ
Дослідження професійної підготовки фахівців за професією «живописець» у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах інклюзивного навчання: результати формувального експерименту

Наталія ЗАКОРДОНЕЦЬ, Ірина ЛЕВЧИК, Оксана МАЗУР
Особливості міжкультурної комунікації в поліетнічних групах у дистанційному навчанні